Centrum a periferie

Kulturní pouště ve východní Evropě

13. 04. 2021 - 12. 04. 2023
2021 2022 2023 Fondy EHP

Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě je dvouletý projekt platformy bienále Ve věci umění, který organizuje tranzit.cz ve spolupráci s OsloBiennalen. Projekt je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Fondů EHP) v rámci programu Kultura.

O projektu

Mocenské vztahy prostupují umělecké pole a vytváří hierarchie - mezi diváky, účastníky, uvnitř uměleckých institucí, mezi umělci a dalšími aktéry uvnitř i vně uměleckého pole. Jsou determinované společenskými a ekonomickými podmínkami definují umění a nakolik a pro koho je dotyčné umění přístupné, ale nikdy tak nečiní beze zbytku. Jak je možné nabourávat stávajíci mocenské konfigurace z pozice někoho, kdo je jimi sám prostoupen? Kde se bere a jakou roli hraje touha umělce, kurátora, produkčního a dalších aktérů narušovat tato mocenská schémata, vytvářet spolupráce, které se zdají nemožné, vztahy, které nevyhnutelně naráží na velké sociální, kulturní rozdíly? Jak vytvářet vztahy a spolupráce s druhými a na základě těchto vztahů proměňovat vlastní institucionální praxi a přemýšlet o tom, nakolik  se do těchto vztahů otiskují různé socioekonomické procesy (např. gentrifikace, revitalizace, strategie státního financování umění). Projekt se zaměřuje na okrajové a hraniční formy umělecké tvorby a proměny uměleckých strategií, které vstupují do otevřených a aktivních vztahů s dalšími disciplínami a komunitami. Obrací pozornost současně k vnitřní podstatě i vnějšímu kontextu uměleckého provozu. Obracíme svou pozornost na lidi s nejrůznější zkušeností a pocházejících z nejrůznějších sociálních tříd a v dialogu a spolupráci s nimi hledáme různé nové (či nově objevené staré) obsahy a formáty uměleckého, kulturního dění. 

V rámci projektu pořádáme umělecké a kurátorské rezidence v Praze a v Oslo, iniciujeme vznik nových uměleckých děl a podílíme se na jejich produkci a financování, publikujeme diskusní podcastovou sérii, organizujeme veřejné diskuse a workshopy a projekt vyvrcholí mezinárodní výstavou současného umění bienále Ve věci umění 2022.

Aktivity

Podcast Raut

Podcast Raut je prostor pro diskuse o současném umění, které je otevřené sebekritice, aktivismu, kolektivitě a intenzivnější vnímavosti vůči nejisté budoucnosti. Moderátory podcastu jsou Agáta Hrnčířová a Max Dvořák a projekt vzniká ve spolupráci s online deníkem A2larm. Podcast můžete odebírat platformách Apple Podcasts, SoundCloud a Spotify.

Podhoubí Litvínov

Podhoubí je prostor pro splétání sítí spojenectví a sdílení času, dovedností a kultury. Program výtvarných workshopů a dalších aktivit probíhá v září 2021 v litvínovském sociokulturním centru Libuše. Autorkami koncepce a rezidentkami projektu jsou sociální pracovnice a umělkyně Bára Bažantová a antropoložka Lenka Podroužek Polčová.

Rezidence

V rámci projektu probíhají v roce 2021 a 2022 umělecké a kurátorské rezidence v Praze a Oslu. Rezidenčních pobytů se účastní následující umělci a kurátoři:

Organizátoři

OsloBiennalen

OsloBiennalen je mezinárodní bienále umění ve veřejném prostoru. Projekty v rámci Oslobiennalen využívají jako výchozí bod samotné město Oslo a odehrávají se po celém městě nebo ve veřejném prostoru, například v rozhlase, novinách, na internetu, ve filmech a podobně. Cílem bienále je zapojit různorodou veřejnost, aby se zdůraznila, rozšířila a rozšířila dlouholetá tradice města Osla v oblasti sběratelství a investic do umění a zapojení umělců do projektů ve veřejném prostoru. Záměrem je, aby prostřednictvím bienále byli místní i mezinárodní umělci vyzváni k práci v Oslu, přičemž materiálem pro uměleckou tvorbu bude samotné město. Oslobiennalen iniciuje a financuje Agentura města Osla pro kulturní záležitosti. Zahajovací výstava s podtitulem osloBIENNALEN FIRST EDITION 2019-2024 byla otevřena 25. května 2019 a její koncepci, vývoj a kurátorství zajistili Eva González-Sancho Bodero a Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

tranzit.cz

Iniciativa pro současné umění tranzit.cz je členem sítě tranzit.org založené v roce 2002 a složené z nezávisle pracujících organizací v Rakousku, České republice, Maďarsku, Slovenské republice a Rumunsku. Za dobu své existence inicioval tranzit.cz řadu mezinárodních výstav a projektů v rámci tranzit.org, nebo se jich účastnil. Patří mezi ně například Monument transformace 1989–2009Manifesta 8, Murcia, Španělsko (2010), Report on the Construction of a Spaceship Module, New Museum, New York City, USA (2014) a mnoho dalších. Od roku 2007 do roku 2017 byl tranzit.cz součástí projektu pražské galerie tranzitdisplay, v roce 2017 inicioval vznik kodexu Feministické (umělecké) instituce a v roce 2018 založil instituci Bienále Ve věci umění / Matter of Art. Je také zakládajícím členem East Europe Biennial Alliance (společně s OFF–Biennale Budapest, Maďarsko, Kyiv Biennial, Ukrajina, a Biennale Warszawa, Polsko). Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE.

Odkazy