Kolektiv Prádelna

Kolektiv Prádelna, fotodokumentace ze společné schůzky, 2021, Prostor39, Praha, Česká republika, foto: kolektiv Prádelna

Kolektiv Prádelna vznikl během zimy 2019-2020 tříměsíční rezidencí žen v socialní tísni spolupracující s organizací Jako doma v galerii INI prostor, kterou iniciovala umělkyně Magdalena Kwiatkowska. Práce kolektivu se inspiruje feminismem a  představou umění jako demokratického prostoru, kde se mohou vyjadřovat všichni a kde dochází k rovnocennému uskupení zkušeností, které ve společnosti jinak zůstávají od sebe izolované a odlišně viditelné/slyšitelné. Členky kolektivu se věnují psaní, kreslení či točení filmů a společně problematizují stereotypní zobrazování lidí v sociální nouzi.

Kolektiv Prádelna absolvoval v roce 2022 uměleckou rezidenci v Praze rámci projektu tranzit.cz / Bienále Ve věci umění Centrum a periferie: kulturní pouště ve východní Evropě, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura. Výsledkem rezidence bylo vytvoření nového díla, které bylo vystaveno na druhém ročníku bienále Ve věci umění v roce 2022 v Praze.