Kolektiv Prádelna

Kolektiv Prádelna, fotodokumentace ze společné schůzky, 2021, Prostor39, Praha, Česká republika, foto: kolektiv Prádelna

Kolektiv Prádelna vznikl během zimy 2019-2020 tříměsíční rezidencí žen v socialní tísni spolupracující s organizací Jako doma v galerii INI prostor, kterou iniciovala umělkyně Magdalena Kwiatkowska. Práce kolektivu se inspiruje feminismem a  představou umění jako demokratického prostoru, kde se mohou vyjadřovat všichni a kde dochází k rovnocennému uskupení zkušeností, které ve společnosti jinak zůstávají od sebe izolované a odlišně viditelné/slyšitelné. Členky kolektivu se věnují psaní, kreslení či točení filmů a společně problematizují stereotypní zobrazování lidí v sociální nouzi.