Šúdži Terajama

Emperor Tomato Ketchup, 1971, film

📍 Místo → GHMP

Jeden z významných filmů představitele japonské avantgardy Šúdžiho Terajamy představuje téma dětského násilí a vznikl v reakci na poválečný spekulativní obsah. Více než padesát let po prvním uvedení tento krátký film představuje artefakt moralit: drama etické projekce podnícené rozpaky, vinou a studem. V centru tohoto dramatu je vizualizováno a politizováno dětské tělo, avšak jeho outsiderství ustupuje v rámci Terajamova estetického programu. Prostřednictvím filmové intervence dojde ke znovuvytvoření několika forem ztělesnění, dokud nezačne být kolaps odehrávající se mezi jazykem a tělem hmatatelný. Tato selhávající těla představovaná černobílými vinětami se dostávají ze svého pornografického náboje, jen aby odhalila kontury své plochosti. Když se tento snímek uvádí v současnosti, dětinskost se oživuje mimo říši dospělé představivosti a rodičovského dohledu, za podmínek původních ztroskotanců.