Podhoubí Litvínov

Prostor pro sdílenou kulturu v litvínovském centru Libuše

01. 09. 2021 - 31. 12. 2022
Litvínov Rezidence Workshop Fondy EHP

Iniciativa Podhoubí vznikla se záměrem podpořit komunitu v litvínovském Janově a rozšířit vznikající solidární síť pro sdílení času, zkušeností i prostředků, ke kterým nemáme všichni stejný přístup. Zázemí projektu se nachází v místním sociokulturním centru Libuše. V rámci vzájemného poznávání, budování důvěry a nacházení hranic vzájemné komunikace budou během září 2021 v Libuši a jejím okolí probíhat výtvarné workshopy a aktivity otevřené (bezplatně) všem místním i vzdálenějším návštěvníkům. Autorkami projektu jsou umělkyně Bára Bažantová a antropoložka Lenka Podroužek Polčová.

Kompletní aktuální program (včetně nárazových událostí závislých na počasí) najdete vyvěšený v místě konání v budově Libuše.

Tvůrkyně

Lenka Podroužek Polčová [L] a Bára Bažantová [P] – foto (c) Eva Komínková

Lenka Podroužek Polčová (*1991) v současnosti studuje sociokulturní antropologii na doktorském stupni na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity pod vedením Terezy Stockelové. Jejím terénem je průnik umělecké a etnografické praxe a hledání možností / limitů mezioborové spolupráce. → Více

Bára Bažantová (*1989) je studentkou Ateliéru environmentu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Zabývá se tématy autonomie, sociálního vyloučení a chudoby, nahlížených z nejrůznějších úhlů pohledu. Jako primární vyjadřovací prostředek používá text. → Více

Vanda Michalská je pošťačka s magisterským titulem z Akademie výtvarných umění v Praze. Ačkoli začínala jako malířka, ve své tvorbě se momentálně zabývá převážně videem a jeho emancipačním potenciálem. Z původních aktérů se stávají samotní tvůrci, zatímco ona sama přebírá úlohu mediátorky. Tímto postupem nabourává patriarchální uspořádání vztahů mezi spolupracujícími a zároveň se snaží o dekolonizaci přemýšlení nad vizuálním uměním. V rámci projektu Podhoubí vede workshopy.

Místo

Projekt probíhá v socio-kulturním centrum Libuše. Aktivity centra zaštiťuje spolek MY Litvínov. Libuše slouží široké veřejnosti pro společné setkávání a bezpečné trávení volného času s důrazem na respektování práv a odlišností ostatních.

Archiv

Tábor 2022

Společný tábor proběhl od 23. do 31. července 2022 v Hoře Svaté Kateřiny v Krušných Horách. Zúčastnilo se ho čtrnáct dětí ze sídliště Janov a kromě klasických táborových radostí jako koupání, bojovka, hry, letní kino a chození po kopcích, bylo primární zaměření aktivit výtvarné. Hlavními koordinátorkami byly sociální pracovnice Jitka Svobodová a Bára Bažantová a výtvarný program měla na starosti malířka Kateřina Rafaelová. Během tábora pod rukama dětí a vedením lektorek vznikal romsko-česko-přírodní slovník, jehož tvorba měla všem zúčastněným pomoct v porozumění sobě samotným, sobě navzájem a zároveň světu, který nás obklopuje. 

Romsko-česko-přírodní slovník

Podhoubí 2021

Workshopy

Video workshopy

Video workshopy proběhly v rámci prvního Podhoubí v září 2021 a později v březnu 2022 pod lektorským vedením Vandy Michalské. Cílem workshopů bylo jednak seznámit děti s technikou, se kterou se dosud nesetkali a také s nimi trénovat tvorbu narativu. Do výroby videí i příběhů přitom zasahujeme co nejmíň. Naším cílem nejsou perfektní výsledky, ale radost při práci, která je často doprovázená řevem, chaosem a menšími průšvihy.

Workshop nahrávání hudebních tracků

Workshop nahrávání hudebních tracků probíhal v zaprášené kuchyni vily Libuše předtím, než obyvatelky sídliště, paní Marie a paní Dana, začaly pracovat na pozici komunitních pracovnic, a zřídily zde pořádek. Nahrávací techniku přivezl pražský punx Micko, který zároveň odpolední workshop koordinoval.

Workshop výroby komiksu

Workshop výroby komiksu vedla pražsko-ústecká umělkyně Cici Xihu a jeho výsledkem jsou „miniziny“ (miniaturní fanziny), které se podle kreseb dětí následně vyrobily technikou risografie v nezávislém tiskovém studiu Kudlapress v pražském prostoru39. Miniziny jsou v tamní prodejně nezávislé autorské tvorby roleta39 k dostání za 50,- Kč. Výtěžek z prodeje jde zpátky dětem na Libuši – využijeme jej na nákup výtavrných potřeb pro další workshopy.

Diskuse: Integrace, inkluze, identita

Diskuze s aktivisty a zástupci tří romských organizací proběhla 6. listopadu 2021 v pražském prostoru Eternia Smíchov. Zabývala způsoby, jakým panelisté pracují v rámci svých aktivit s termíny „integrace” a „inkluze”, ať už ve vztahu k majoritní společnosti, nebo uvnitř romské národnostní menšiny. Do jaké míry je inkluze v rozporu s emancipací? Je možné o inkluzi usilovat bez ztráty kulturní identity?Diskutující: David Tišer (Ara Art), František Nistor (z.s. Aver Roma), Jan Balog (Palaestra); Moderátorka: Táňa Zabloudilová (Deník Alarm)

Foto (c) Tereza Havlínková

Tiskové zprávy

Událost je součástí projektu tranzit.cz Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Fondů EHP) v rámci programu Kultura. Podhoubí podporuje Heinrich Böll Stiftung.