Ve věci umění Matter of Art

Podhoubí

Prostor pro sdílenou kulturu v litvínovském centru Libuše

01. 09. 2021 - 30. 09. 2021
Litvínov Rezidence Workshop Fondy EHP

Iniciativa Podhoubí vznikla se záměrem podpořit komunitu v litvínovském Janově a rozšířit vznikající solidární síť pro sdílení času, zkušeností i prostředků, ke kterým nemáme všichni stejný přístup. Zázemí projektu se nachází v místním sociokulturním centru Libuše. V rámci vzájemného poznávání, budování důvěry a nacházení hranic vzájemné komunikace budou během září 2021 v Libuši a jejím okolí probíhat výtvarné workshopy a aktivity otevřené (bezplatně) všem místním i vzdálenějším návštěvníkům. Autorkami projektu jsou umělkyně Bára Bažantová a antropoložka Lenka Podroužek Polčová.

Program

1. 9. 2021 Zahájení
11. 9. 2021 Výlet do ZOO v Ústí n. Labem
12. 9. 2021 Výtvarný workshop s Laurou Fiľákovou
18. 9. 2021 Rapový workshop s rappery Edoshem a GG Stalinem
19. 9. 2021 Graffiti Jam (organizuje tým Centra Libuše)
24.–26. 9. 2021 Video dílna s Vandou Michalskou
28. 9. 2021 Návštěva Svatomichaelských slavností v Litvínově (divadelní představení Docela Velkého Divadla Litvínov)

Kompletní aktuální program (včetně nárazových událostí závislých na počasí) najdete vyvěšený v místě konání v budově Libuše.

Autorky

Lenka Podroužek Polčová [L] a Bára Bažantová [P] – foto (c) Eva Komínková

Lenka Podroužek Polčová (*1991) v současnosti studuje sociokulturní antropologii na doktorském stupni na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity pod vedením Terezy Stockelové. Jejím terénem je průnik umělecké a etnografické praxe a hledání možností / limitů mezioborové spolupráce. → Více

Bára Bažantová (*1989) je studentkou Ateliéru environmentu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Zabývá se tématy autonomie, sociálního vyloučení a chudoby, nahlížených z nejrůznějších úhlů pohledu. Jako primární vyjadřovací prostředek používá text. → Více

Místo

Projekt probíhá v socio-kulturním centrum Libuše. Aktivity centra zaštiťuje spolek MY Litvínov. Libuše slouží široké veřejnosti pro společné setkávání a bezpečné trávení volného času s důrazem na respektování práv a odlišností ostatních.

Archiv

Fotografie z průběhu projektu. Na mobilních zařízeních se mezi obrázky můžete pohybovat posouváním prstem na, na počítači použijte šipky na klávesnici nebo tažení myší / trackpadem.

Tiskové zprávy

Podhoubí je součást projektu tranzit.cz Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě financovaného z Fondů EHP a Norska v programu Kultura.