Nolan Oswald Dennis

Kurikulum pro bahno: Eroticeum, 2022, performativní instalace

📍 Místo → Nemocnice

Nolan Oswald Dennis je paradisciplinární umělec. Ve své praxi zkoumá materiální a metafyzické podmínky dekolonizace, zpochybňuje politiku času a prostoru prostřednictvím přístupu, který je spíše systémově specifický než místně specifický. Mísí sociální, technické a spirituální systémy zakotvené v planetárním předpokladu bezzemectví a inspiruje se prolínajícími se teoriemi a praxemi černošské, domorodé a queer emancipace. Nové dílo ze série Kurikulum pro bahno (2017–) má podobu skleníku – poloprostupného modelu nemožného vnějšku. Jako kontrolované prostředí vytváří skleník životaschopný prostor pro určité formy života, v tomto případě rostliny vypěstované ze semen přinesených umělcem. Uvnitř se nachází pěstební stoly s řadou průhledných kupolí nasvícených červenými LED žárovkami. Každá kupole tak vytváří hnízdiště, v němž se různé eseje z českého překladu textu Sister Outsider (1984) Audre Lorde, který vydal tranzit.cz v roce 2021, stávají živným substrátem pro jihoafrické rostlinstvo. Vedle každé kopule se nachází protokoly pro péči jako i rozprašovače ke zvlhčení vnitřního prostředí kupolí pro použití návštěvníky výstavy.

Nolan Oswald Dennis (*1988) získal bakalářský titul z architektury na University of the Witwatersrand (Wits) a magisterský titul z umění, kultury a technologie na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Je zakládajícím členem agentury pro technologické léčení Notthingam Trent University a také programu Index Literacy, což je společný výzkumný projekt USA, Brazílie a Jihoafrické republiky shromažďující nové teorie pro naši indexovou současnost. Nolan Oswald Dennis je výzkumným pracovníkem výzkumného centra Visual Identities In Art and Design (VIAD) na Johannesburské univerzitě.

Pohled do instalace (c) Jonáš Verešpej