Larisa Crunțeanu

Místnost plná hysterických žen, 2019, instalace

📍 Místo → GHMP

Výraz hysterie je odvozen od řeckého slova hystera, které označuje dělohu. Hysterie, stav historicky spojovaný s přehnaně emotivním chováním žen, je tématem tohoto díla. Představuje ženské postavy z různých literárních děl rozmanitých žánrů, kultur a věků od Aristofanovy komedie Lysistrata přes sci-fi román Wild Seed Octavie Butler až po báseň Anne Sexton o sebevraždě. Postavy se objevují v konstelacích triptychových struktur, které připomínají paravan. Každá struktura obsahuje odkaz na danou postavu – citát z proslovu, kus oblečení a architektonický odkaz na místo, kde se postava v době spojené s citátem nacházela. Citace jsou plné hněvu. Dílo poukazuje na to, jak tyto protagonistky – a zejména způsob jejich prezentace v kulturních artefaktech v průběhu dějin – ovlivnily, odrážely či problematizovaly přístup společnosti k ženskému vyjádření nesouhlasu nebo k disciplinování ženského chování považovaného za nevhodné. Larisa Crunțeanu si tu pohrává s nestabilními hranicemi mezi veřejným a soukromým, realitou a fikcí. Instalace zrcadel, oděvů, architektonických plánů a literárních citací tak klade otázky, jak se přehnané reakce jednotlivých žen pojí se systémovou nespravedlností.

Larisa Crunțeanu (*1986) se ve své praxi performerky, videoumělkyně a sběratelky zvuků pohybuje od reality k fikci v nekonečném rozhovoru s divákem. Díla Larisy Crunțeanu vytvářejí kontexty, v nichž se reaktivují fakta a vzpomínky a podporují tak společné úsilí a vznik nových postupů. Mnoho jejích projektů se zamýšlí nad pojmem spolupráce a myšlenkami existujícími za objekty a příběhy. Její práce byly vystaveny ve významných institucích, jako je Národní muzeum současného umění v Bukurešti, SAVVY Berlín, Zacheta Project Room Varšava, RKI Berlín, Museu deArte Brasieira – MAB FAAP, São Paulo. Její díla jsou součástí významných soukromých i veřejných sbírek, vystavovala na následujících vybraných výstavách:I’ll Walk with You these Streets, One Last Tme, Kunsthalle Osnabrück, 2022; One Day the Day Will Come When the Day Will not Come, Art Encounters Biennial 2021; Timișoara; 2020–2021; Do It by Heart, National Museum of Contemporary Art, Bukurešť, 2021,; Image Fantome, Anca Poterașu Gallery, Bukurešť; 2020–2021; 12 Years After. A Survey of Romanian Art in180 Works, MNAC Bukurešť, 2021; Les Films de Cannes à Bucarest, Bukurešť, 2020; New East Poetistas, Alte Feuerwache-Projektraum, Berlín, 2020; A Room Full of Hysterical Women, Artissima Fondamenta, Turín, 2020; The Winner Takes It All, Montez Press Radio, New York, 2020; Wish, Wishing and Some Associations to That, Radio Corax, Halle, 2020; A Room of One’s Own, Anca Poterașu Gallery; též v NADA New York Gallery Open, Catinca Tăbăcaru Gallery, New York; 2020, R. A.B.L.A. (Random Archives & Basic Loop Activators), kinema ikon, Arad Art Museum, Arad, a mnoho dalších.

Foto instalace (c) Jonáš Verešpej