Piotr Sikora

Piotr Sikora (nar. 1986 v Krakově) je kritik a kurátor současného umění. Svoji magisterskou práci obhájil na Institutu dějin umění na Jagellonské univerzitě v Krakově. Je členem polské sekce Mezinárodní asociace výtvarných kritiků. Jeho kurátorská kariéra začala spoluprací s festivalem ArtBoom v Krakově mezi lety 2009 a 2015. Během let 2013 a 2015 Sikora působil jako ředitel sekce ShowOFF krakovského Měsíce fotografie a v letech 2013 až 2014 jako kurátor programu vizuálního umění prostoru Małopolska Garden of Arts v Krakově. Ve svých výstavních projektech často pracuje s politikou identit, stereotypy a předsudky týkající se takzvané střední Evropy (vratkého geopolitického pojmu, který popisuje prostor mezi bývalým východním a západním blokem). Sikora zkoumá vztahy mezi popkulturou, politikou a uměleckým světem. Ve své kurátorské praxi se zaměřuje na rozvoj metod pro dekonstrukci velkých narativů, využívá přitom ironii, nadsázku a provokaci. Tento přístup se promítl i do jeho výstav They Don’t Know Why, but They Keep Doing It, Czech Pope, Slav Squatting and Its Discontents, i dvou projektů vzniklých ve spolupráci s Łukaszem Białkowskim Intermarium Swag and Threats. Petr Sikora žije a pracuje v Praze, kde působí jako kurátor programu AiR MeetFactory. Na jeho půdě inicioval společně s Luciou Kvočákovou vznik programu The New Dictionary of Old Ideas. V Praze také přednáší na Anglo-American University, je vášnivým hráčem bicyklového póla a má syna Bořivoje.

Sikora absolvoval v roce 2021 kurátorskou rezidenci v Praze rámci projektu tranzit.cz / Bienále Ve věci umění Centrum a periferie: kulturní pouště ve východní Evropě, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura. Výsledkem rezidence bylo vytvoření kurátorské koncepce druhého ročníku bienále Ve věci umění v roce 2022 v Praze.