Robert Gabris & Luboš Kotlár

(c) Jonáš Verešpej

Robert Gabris (*1986) absolvoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě a Akademii výtvarných umění ve Vídni. Vyjadřuje se hlavně s kresbou, která mnohdy přesahuje do instalace a performance. V jeho převážně autobiografické práci se často objevuje téma politiky identit. Zajímá se o vyloučené skupiny nebo queer tělesnost v konfrontaci s normami a hranicemi většinové společnosti. Experimentální kresba je pro něj formou rezistence vůči rasismu a různým podobám (sociálního) vyloučení. Gabris svou práci představil především ve středoevropském kontextu, ale také například v Rize nebo Šanghaji. V posledních letech častěji vystavoval i na české scéně, včetně bienále Matter of Art (2020), v galerii Artivist Lab (2019) nebo v Moravské galerii v Brně (2017).

Ľuboš Kotlár (*1991) je fotograf, vizuální umělec a kurátor. Je absolventem katedry fotografie a nových médií Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Během studia absolvoval výměnný pobyt na Aalto School of Arts Design and Architecture v Helsinkách a na Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě. Je jedním ze zakladatelů a aktivních členů uměleckého kolektivu dsk. založeného v roce 2012. Zaměřuje se především na vlastní uměleckou praxi, fotografii a editorskou a kurátorskou práci. V roce 2022 strávilrezidenční pobyt ve Villa Romana ve Firenze, který je výsledkem společného úsilí Evropského romského institutu pro umění a kulturu (ERIAC) a Villa Romana.

Gabris and Kotlár absolvovali v roce 2022 uměleckou rezidenci v Praze rámci projektu tranzit.cz / Bienále Ve věci umění Centrum a periferie: kulturní pouště ve východní Evropě, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura. Výsledkem rezidence bylo vytvoření nového díla, které bylo vystaveno na druhém ročníku bienále Ve věci umění v roce 2022 v Praze.