Jana Shostak

NOVÁK, instalace probíhající od dubna 2017

📍 Místo → GHMP

Snad všichni z nás zažili nepříjemné chvíle, kdy používáme slova uprchlík nebo uprchlice k označení lidí utíkajících z Ukrajiny před válkou. Od roku 2015 masmédia propagovala zavádějící výjevy cizinců zaplavujících hranice a ohrožujících „pevnost Evropa“. Stigmatizace slova uprchlík a protiuprchlická rétorika prostupující náš region vedou k tomu, že mluvit o obětech ruské agrese jako o uprchlících je čímsi znepokojivé. Jana Shostak nabízí řešení a navrhuje místo slova uprchlík říkat nowak – novák, což je shodou okolností i homonymum oblíbeného příjmení. V oficiální evropské politice ve vztahu k nově příchozím nepochybně nestačí jen změnit jedno slovo, ale rozhodně jde o dobrý úvodní pokus, zvlášť když o několik set kilometrů dál na sever od válečné zóny čekají na polsko-běloruské hranici lidé, kteří jsou vytlačování jen na základě své etnicity.

Jana Shostak je bělorusko-polská multimediální umělkyně, aktivistka a doktorandka na Univerzitě umění v Poznani. Ve své umělecké praxi se zaměřuje na aktivizaci/hacking komunity v rámci neuměleckého systému. Získala Cenu kritiky na výstavě Nejlepších diplomových prací nebo Grand Prix na festivalu Mladí vlci 2016. V roce 2015 vytvořila jeden z polských rekordů zapsaných Guinnessově seznamu. Je držitelkou oficiálního certifikátu dobrovolníka Světového dne mládeže 2016. Účastnila se řady výstav, mimo jiné na výstavách Sbohem Aj Wejwe (Ini Project, Praha, 2018), Pozor! Hranice (Galerie Labyrint v Lublinu a Galerie Arsenal v Białystoku; 2017) a Form resistance (Divadlo Powszechny, Varšava, 2017) a na festivalech Manifesta 11 (Curych, 2016) a WRO Biennale (Vratislav, 2017). V současné době se účastní protestů v běloruském Grodně.