Všichni jsme emotivní

06. 05. 2022 - 07. 05. 2022
tranzit.org festival performance

Festival performance Všichni jsme emotivní se uskuteční 6. a 7. května 2022 v Praze. Nové performativní umělecké projekty pro festival připravují umělci a umělkyně nejen ze střední a východní Evropy, ale i z dalších zemí – Luis Manuel Otero Alcántara, Larisa David, Helena Eribenne, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Kolektiv Prádelna, Hajnal Németh, Ovid Pop, Maja Štefančíková, Doris Uhlich a Zorka Wollny. Akci pořádá tranzit.cz / Ve věci umění ve spolupráci s Divadlem X10 a spolukurátorují ji členové sítě tranzit.org – Judit Angel, Dóra Hegyi, Livia Pancu, Georg SchöllhammerTereza Stejskalová & Attila Tordai-S. Událost se koná k příležitosti 20. výročí založení, které tranzit.org slaví v roce 2022. Vstupné na festival je zdarma po předchozí rezervaci. Kapacita prostoru je omezena.

Dokážeme znovu pocítit naději?

Emoce je silou, která působí mezi lidmi jako reakce na koncepty, vztahy i objekty. Když koluje světem, je těžké na ni ukázat prstem. Prožíváme události, které nás emocionálně zahlcují. V kontextu tak obrovských krizí, jako je válka nebo změna klimatu, je obtížné udržet si jakýkoli odstup. Zdá se, že dnešní politická kultura je často poháněna převládajícími strachy, úzkostmi a hněvem. Jsou takové emoce dobrým kompasem? Emoce – ať pozitivní, či negativní – jsou zakódovány do algoritmů sociálních sítí, na kterých trávíme tolik času a které žijí z našich emočních reakcí, jak nám denně připomínají emotikony. Hranice mezi soukromým a veřejným se posouvají příliš rychle na to, abychom je mohli sledovat. Reagujeme emocionálně na to, co se děje kolem nás, ale někdy se zdá, že právě způsob, jakým reagujeme, nám brání dotyčné problémy řešit. Přesouváme se od politického k osobnímu. Vyčerpaly se politické vášně spojené se sociálními konflikty a revolucemi dvacátého století? Jaké emoce nás propojují a jaké nás rozdělují? Kterým emocím bychom měli důvěřovat, aby byly našimi průvodci? Můžeme znova pocítit naději? Jaká gesta by mohla vytvořit podmínky pro solidaritu a sdílenou empatii? Přizvali jsme umělce a umělkyně, aby zpochybnili zažité způsoby myšlení o emocích. Emotivní díla mohou být náročná, protože emoce bývají zapeklité, protichůdné, komplikované. Přesto nás mohou vést k tomu, abychom porozuměli zkušenostem, které jsme nikdy nezažili, a překonali různé druhy sociálních rozdílů.

tranzit.org je síť občanských sdružení, která nezávisle působí v oblasti současného umění v Rakousku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v širším evropském prostoru. Jejím hlavním cílem je podporovat a artikulovat emancipační postupy, vytvářet spojení mezi kulturou a společností. Pohybuje se napříč geografickými oblastmi, generacemi a politickými sférami. Od svého založení v roce 2002 je tranzit.org kritickou (a sebekritickou) platformou, která zpochybňuje dominantní narativy poválečných evropských (uměleckých) dějin. Propaguje současné umělecké strategie, teorii a sociální diskurzy, a to se záměrem mobilizovat solidaritu v současné společnosti. Podporuje budování komunit v opozici k narůstajícímu nacionalismu, kulturnímu esencialismu, ekonomickému egoismu a sociální i genderové nerovnosti v Evropě. Každý národní člen tranzit.org pracuje ve vlastních podmínkách v různých místních kulturních a sociálních kontextech a využívá různé formáty a metody ke kontextualizaci, vytváření nebo zprostředkování teoretických, uměleckých a aktivistických debat o naléhavých otázkách dneška. Mezi aktivity tranzit.org patří výstavy, tematické projekty, semináře, vydávání publikací založených na dlouhodobém výzkumu nebo participativní zásahy do veřejného diskurzu. Hlavním partnerem tranzit.org je nadace ERSTE.

Kniha

Festivalovou publikaci tvoří rozhovory, které vedli kurátoři se zúčastněnými umělci. Tyto rozhovory vznikaly během první vlny pandemie covidu-19, kvůli níž byl festival již dvakrát odložen. Rozhovory reflektují roli, kterou v praxi pozvaných umělců hrají emoce, i to, jak tyto umělce, jejichž performativní praxe často vyžaduje fyzickou blízkost samotných lidských těl, pandemie zasáhla. Dvojjazyčná publikace obsahuje české a anglické verze všech rozhovorů, vychází v omezeném nákladu a bude dostupná pouze návštěvníkům festivalu zdarma během jeho konání.

Dětský koutek

Během večerního programu budete mít možnost přímo v budově Divadla X10 svěřit svoje děti do péče našeho dětského koutku s dozorem. V provozu bude 6. a 7. května vždy od 18.30 do 22.00. Koutek organizujeme ve spolupráci s kolektivem Tábor solidarity

Místo konání

Divadlo X10 bylo založeno v roce 2013 současnou ředitelkou Lenkou Havlíkovou, kmenovou režisérkou Ewou Zembok a herečkou Annou Císařovskou. Od svého vzniku až do června 2018 působilo v budově Strašnického divadla na sídlišti Solidarita v Praze. Od září 2017 provozovalo divadlo i prostory Domu uměleckého průmyslu v centru Prahy – DUP39, kam se po nedobrovolném opuštění Strašnického divadla v červnu 2018 plně přesunulo.

Odkazy

Mediální partneři

Press

Pro novinářské akreditace nás laskavě kontaktujte e-mailem na press@matterof.art