Ve věci umění Matter of Art

Festival performance Všichni jsme emotivní se uskuteční 6. a 7. května 2022 v Praze. Na tento termín se přesouvá z původně plánovaného 3. a 4. prosince 2021, kdy se neuskutečnil z důvodů spojených s pandemií COVID-19. Akci pořádá tranzit.cz / Ve věci umění ve spolupráci s Divadlem X10 a spolukurátorují ji členové sítě tranzit.org – Judit Angel, Dóra Hegyi, Livia Pancu, Georg SchöllhammerTereza Stejskalová & Attila Tordai-S. Nové performativní umělecké projekty pro festival připravují umělci a umělkyně nejen ze střední a východní Evropy, ale i z dalších zemí – Luis Manuel Otero Alcántara, Larissa David, Helena Eribenne, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Kolektiv Prádelna, Hajnal Németh, Ovid Pop, Maja Štefančíková, Doris Uhlich a Zorka Wollny. Společná akce sítě tranzit.org předznamenává blížící se dvacáté výročí, které organizace oslaví v roce 2022. Vstupné na celý program festivalu je zdarma.

Umělci a umělkyně

Luis Manuel Otero Alcántara
profil | rozhovor

Larisa David
profil | rozhovor

Helena Eribenne
profil | rozhovor

Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová
profil | rozhovor

Kolektiv Prádelna
profil | rozhovor

Hajnal Németh
profil | rozhovor

Ovid Pop
profil | rozhovor

Maja Štefančíková
profil | rozhovor

Doris Uhlich
profil | rozhovor

Zorka Wollny
profil | rozhovor

Dokážeme znovu pocítit naději?

Emoce je silou působící mezi lidmi, koncepty a objekty. Týká se smyslů i poznání, může být dynamická i přetrvávající. Vynořuje se v davu, vzniká, aniž by potřebovala konkrétní individuální vědomí. Když koluje světem, je těžké na ni ukázat prstem. #MeToo, změna klimatu, fašismus, antifašismus, rasismus, uprchlíci, kulturní války. Zdá se, že dnešní politická kultura se často řídí iracionálními myšlenkami, smyšlenými obavami, ale i oprávněnou úzkostí. Cítíme se prázdní, úzkostní, naštvaní, vyčerpaní, zranění. Často promlouvá skrze naše činy naše osobní utrpení a trauma. Je to ale ten správný kompas? Zdá se, že žijeme v éře rozjitřených emocí, které bývají označovány za toxické a které, zdá se, nikam nevedou. Emoce – ať pozitivní či negativní – jsou zakódovány do algoritmů sociálních sítí, na kterých trávíme tolik času a které žijí z našich emočních reakcí, jak nám denně připomínají emotikony. Hranice mezi soukromým a veřejným se posouvají příliš rychle, aniž abychom je dokázali sledovat. Reagujeme emocionálně na to, co se děje kolem nás, ale někdy se zdá, že právě způsob, jakým reagujeme, nám brání dotyčné problémy řešit. Vyčerpaly se politické vášně spojené se sociálními konflikty a revolucemi dvacátého století? Můžeme si navzájem odpustit? A komu bychom odpouštět neměli? Jaké emoce nás propojují a jaké nás rozdělují? Kterým emocím bychom měli důvěřovat, aby se staly našimi průvodci? Dokážeme znovu pocítit naději?

tranzit.org je síť občanských sdružení, která nezávisle působí v oblasti současného umění v Rakousku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v širším evropském prostoru. Jejím hlavním cílem je podporovat a artikulovat emancipační postupy, vytvářet spojení mezi kulturou a společností. Pohybuje se napříč geografickými oblastmi, generacemi a politickými sférami. Od svého založení v roce 2002 je tranzit.org kritickou (a sebekritickou) platformou, která zpochybňuje dominantní narativy poválečných evropských (uměleckých) dějin. Propaguje současné umělecké strategie, teorii a sociální diskurzy, a to se záměrem mobilizovat solidaritu v současné společnosti. Podporuje budování komunit v opozici k narůstajícímu nacionalismu, kulturnímu esencialismu, ekonomickému egoismu a sociální i genderové nerovnosti v Evropě. Každý národní člen tranzit.org pracuje ve vlastních podmínkách v různých místních kulturních a sociálních kontextech a využívá různé formáty a metody ke kontextualizaci, vytváření nebo zprostředkování teoretických, uměleckých a aktivistických debat o naléhavých otázkách dneška. Mezi aktivity tranzit.org patří výstavy, tematické projekty, semináře, vydávání publikací založených na dlouhodobém výzkumu nebo participativní zásahy do veřejného diskurzu. Hlavním partnerem tranzit.org je nadace ERSTE.

Odkazy

Divadlo X10

Divadlo X10 bylo založeno v roce 2013 současnou ředitelkou Lenkou Havlíkovou, kmenovou režisérkou Ewou Zembok a herečkou Annou Císařovskou. Od svého vzniku až do června 2018 působilo v budově Strašnického divadla na sídlišti Solidarita v Praze. Od září 2017 provozovalo divadlo i prostory Domu uměleckého průmyslu v centru Prahy – DUP39, kam se po nedobrovolném opuštění Strašnického divadla v červnu 2018 plně přesunulo.

Mediální partneři