Ve věci umění Matter of Art

Instituce Ve věci umění vznikla jako dlouhodobý experiment a intervence do veřejného prostoru. Nezisková, kritická a sebekritická organizace zkoumající možnosti sociální a politické funkce umění v současnosti.

Aktuality