Praha
červen – září
2020

Biennale

První edice bienále Ve věci umění se potýká s otázkami soužití ve společnosti, v níž lidé přestali hovořit společným jazykem. Zdržuje se v místech, kde jazyk selhává, zkoumá pohrdání, podráždění, strach, frustraci, neporozumění, zlobu, agresi, únavu, apatii, lhostejnost, úzkost. S pocitem, že je nutné najít společné východisko, ohledává příčiny a podmínky emocionálního naladění současné společnosti. Tyto příčiny hledá v minulosti, v přítomnosti, či na ně hledí z perspektivy možných scénářů budoucnosti.

Posedlost přítomným časem, toxická současnost, zaostalost, nostalgie, revize, modernita, techno-optimismus. Na výstavě se vede reálná kulturní bitva o význam času. O to, který obraz, která vnímatelná forma dovolí naplánovat plicím alespoň další nádech s nadějí na přežití, pětiletku, budoucnost.

News

Středa 2. 10. 2019, 18:00
Akademie výtvarných umění, U Akademie 4, Praha 7

Artist talk: Hafiz Rancajale & Otty Widasari

Jedním z plodů reformace z roku 1998 v Indonésii byla svoboda tisku a svoboda sdružování a organizace. Od začátku reformace (počátkem 21. století) se objevily různé kulturní organizace, které naplnily řadu aspektů současné kultury v Indonésii. Ne všichni mohou přežít, no některé progresivní kolektivy stále existují a přispívají I nadále ke současné indonéské kultuře. Jedním z nich je Forum Lenteng. Tato organizace byla založena jako sdílený vzdělávací prostor, který pokrývá různé aspekty současné kultury, například; média, umění, film i aktivismus.

Tím, že existovalo více než 15 let, se některé kolektivy staly významnými hráči v indonéském současném umění, v jihovýchodní Asii a na celém světě. Prostřednictvím organických metod tito kolektivisté hledají způsoby, jak přežít, navzdory nedostatečné podpoře ze strany státu nebo velkých institucí v Indonésii. Tyto skupiny vykonávají činnosti v různých směrech, nejen v oblasti umění a kultury. Jsou zahrnuty do různých životních oblastí, díky nimž hraje ve společnosti zásadní roli.

Tato prezentace popisuje způsob, jakým bylo Forum Lenteng založeno před 16 lety jako organizace zabývající se alternativním vzděláváním, za použití umění jako metody.

Název Kolektiv jako sociální organizmus (Collective as Social Organism) byl inspirován titulem samostatné výstavy Hafize Rancajale, která se konala v červnu 2018.

Hafiz Rancajale

Kurátor, umělec a filmař. Žije a pracuje v Jakartě. Spoluzakladatel Fóra Lenteng. V roce 1994 ukončil vzdělání v oboru výtvarné umění na Institutu umění v Jakartě. V roce 2013 působil jako umělecký ředitel Jakarta Biennale SIASAT. V současné době je uměleckým ředitelem Mezinárodního festivalu dokumentárních a experimentálních filmů Jakarta.

Otty Widasari

Umělkyně a spisovatelka. Spoluzakladatelka Fóra Lenteng. Téměř dokončila studium žurnalistiky, ale nakonec místo toho upřednostnila vzdělání v oblasti výtvarného umění na Jakartském institutu umění, které završila v roce 2013. Od roku 2018 pracuje jako programová ředitelka AKUMASSA, komunitního mediálního zmocnění a vzdělávání, a hlavní editor pro www.akumassa.org.

FB událost
Forum Lenteng

Anthill, Americká 39, Praha 2
29.9. 2019 v 18:00

Jednodenní pop-up výstava se potýká s tématem diasporické zkušenosti, co znamená mít vícero identit, žít mezi vícero kulturními kontexty, zdědit kulturu anebo se s ní identifikovat. Půjde o setkání s umělci, kteří ve své práci ztvárňují různé zkušenosti potýkání se s kulturou a identitou a často vypráví příběhy, které zpochybňují zažité představy o národní či kulturní identitě ve vztahu k pohlaví, rase a třídě.

Kurátoři: Tuan Mami a tranzit.cz

Výstavy se zúčastní umělci působící v Hanoji, Praze a Berlíně: Tuan Mami, Sung Tieu, Minh Thang Pham, Lem Trag, Vi Huyen Tran.

Živé performance:
18:30 Minh Thang Pham: Bố ơi, II
19:00 Vi Huyen Tran: Domů
19:30 Lem Lem Trag: Cõng đá

Tuan Mami je vizuálním umělcem žijícím v Hanoji. Ve své místně specifické tvorbě se zabývá dopady ekologické krize ve Vietnamu či otázkou vietnamské diaspory v Kambodži, USA či České republice. Je členem kolektivu Nha San v Hanoji, který vychovává mladé umělce a pořádá výstavy už deset let.

Minh Thang Pham, narozený v Hai Phongu, žije od dvou let v České Republice. Tématem vykořenění a ztrátou původní etnické identity nejcitlivěji vnímá v rodinných vztazích. Mezilidské vztahy v rodinách jsou kontinuálním zájmem, které nejčastěji zpracovává v médiu videa či performance. Poslední projekty zahrnují např. site-specific instalaci ve vietnamské večerce nebo výstavu v Á Space v Hanoji. V současné době studuje v ateliéru malby II na pražské AVU.

Lem Trag Nguyen je umělkyně narozená v Berlíně. Své dětství strávila střídavě v Německu a Vietnamu a svou kulturní identitu vnímá rozostřeně. Studovala malbu na Ruhr Akademii v Essenu a vizuální tvorbu na stuttgartské akademii. Svoji tvorbu vystavovala jak v Německu (AbK, Stuttgart), tak ve Vietnamu (A Space, Hanoj, Nha San, Hanoj).

Vi Huyen Tranová je rodilá Pražačka, jejíž rodiče přišli na území Československa v roce 1982 s vlnou studentů z Vietnamu. Vi je zejména zvuková umělkyně a divadelní performerka. V rámci svého primárního elektronického hudebního projektu Viah se stala vítězkou exportní soutěže Czeching v roce 2019 pořádané Radiem Wave. Je také zakládajícím členem divadelních uskupení Ňun&Ví a Lunar Collective.

Sung Tieu se narodila ve Vietnamu, v Hai Duong, ale žije v Londýně a Berlíně. Její tvorba zahrnuje performance, instalaci, video, fotografii a práci se zvukem. Její chystané projekty a výstupy z nedávné doby: State of Motion (2019), Asian Film Archive, Singapore; Loveless (2019), Piper Keys, London, Parrhesiades, Flat Time House, London & Fragile, Berlin. Je členkou několika uměleckych kolektivů: TROI OI, East London Cable, Asia Art Activism.

FB událost

tranzit office, Dittrichova 13, Praha 2
1.7. 2019
19hod

Jak se projevuje vztah mezi soukromými nadacemi a postkoloniálními "vývojovými ekonomikami" při spolupráci mezi nezávislou uměleckou scénou a nadnárodními soukromými donory? Přednáška se zaměří na historii a logiku fungování nadace Open Society Foundation na Blízkém Východě a v bývalém východním bloku. Soustředí se na srovnání dopadu neviditelné síly financování v obou regionech s cílem nalézt alternativní prostor pro uměleckou produkci budoucnosti. Jak můžeme osvobodit naše nezávislé umělecké scény od těchto historicky zatížených podmínek? Můžeme dekonstruovat zavedené koncepty “občanské společnosti” (civil society) a představit si pluralitu autonomních kulturních ekonomií?

Mariam Elnozahy je kurátorka, archivářka a publicistka působící v Townhouse Gallery v Káhiře. Zajímá se o kritické, komunitní projekty a kurátorovala výstavy v Káhiře, Džiddě (Saudská Arábie) a Londýně. Svými texty přispívá na Hyperallergic a MadaMasr. Poslední měsíc strávila na rezidenci organizované Zamkem Ujazdowsky a Warszawa Biennale.

http://www.thetownhousegallery.com
https://hyperallergic.com/484702/a-father-and-son-propose-better-worlds-through-cyborgs-and-infrastructure-projects/

**Volodymyr Kuznetsov: Jak fungovat v prostorech, které spolu sdílíme
12.6. 2019, 19h., Tranzit office, Dittrichova 9

Volodymyr Kuznetsov, ukrajinský umělec žijící v Kyjevě, promluví o typu své umělecké tvorby, která je pevně ukotvená v každodenním životě společnosti, jejích zvycích, normách, protokolech. Sociální praxi jakož i úvahy nad jejími novými formami Volodymyr zprvu pojímal prostřednictvím kresby, malby, videa či výšivky. Později se začal účastnit občanských shromáždění a iniciativ spojených s povstáním na Majdanu, válkou ve východní Ukrajině, a otázkou ukrajinských válečných zajatců v Rusku. Šlo mu o kolektivní promýšlení nových forem spolubytí a na konsensu založených rozhodovacích procesech. Zajímají ho totiž typy umělecké činnosti, které mohou být užitečné i mimo galerijní prostor, v dalších sférách lidské aktivity. To, čemu říkáme umělecká praxe, by pak nebylo “umění,” ale společensky nápomocný, podpůrný nástroj. Na Ukrajině je známý “jako ten umělec, kterému zcenzurovali dílo v kyjevském muzeu Mystetsky Arsenal,” aféře, která vyústila v celou sérii soudních řízení. Na základě této zkušenosti by rád spolu s týmem tranzitu a dalšími účastníky diskutoval o některých otázkách institucionální kritiky a etiky spolupráce s institucemi s problematickým pozadím.

Akce proběhne v angličtině
vstup zdarma

Display, Dittrichova 9, Praha 2

18:30 performance - Hořet až do konce
19:00 diskuze s umělkyní

Diskuse vedená vietnamskou umělkyní Moi Tran se bude týkat pozice vietnamské diaspory v České republice a migraci Vietnamců do východoevropských zemí. Bude příležitostí kolektivně se zamyslet, co znamená diaspora, její viditelnost či neviditelnost v zemích, kde se usadila. Složitý vztah mezi vietnamskou diasporou a komunitami usedlíků je charakterizován napětím mezi různými vlivy: národním a globálním, původním a cizím, první a druhou generací, tradicí a modernitou. Můžeme narušit myšlenkové a fyzické hranice, abychom zpochybnili tradiční definici diaspory? Zveme všechny, ať už jsou z většinové společnosti či menšinové komunity.

Moi Tran se narodila ve Vietnamu, je smíšeného vietnamsko-čínského původu. Její tvorba vychází z prožitku uprchlictví z válkou poznamenaného Vietnamu, zkušenosti diaspory a vykořenění. Tyto zážitky pojmenovává jako “nekonečné vykolejení identity.” Je umělkyní, výzkumnicí a designerkou žijící ve Velké Británii pohybující se na hraničním území mezi současným uměním a performance. Tran zkoumá intimní prostor jako sféru geopolitiky a místo, kde vzniká poznání. Využívá improvizaci a trvání, aby hledala alternativní způsoby protestu. Zkoumá vztahy mezi bezprostřední intimností a zkušeností viditelnosti ve veřejném prostoru. Tran vytváří scénáře, aby zkoumala činnosti, které určují, zda se někdo jeví jako přítomný či nepřítomný s cílem pochopit sociální rozvrstvení individuální a vztahové identity.

Událost proběhne v angličtině
Vstup zdarma

O Moi Tran

Volodymyr Kuznetsov (Ukraine)
Tuan Mami(Vietnam)
Anna Kravets (Visual Culture Research Center) (Ukraine)
Otty Widasari & Hafiz Rancajale (Forum Lenteng) (Indonesia)

O nás

Ve věci umění, Bienále, Praha 2020
První edice konající se v létě 2020 je organizovaná tranzit.cz a kurátorovaná Terezou Stejskalovou a Vítem Havránkem.
Červen 2020 – Září 2020

Producentka, režisérka a kurátorka. V poslední dekádě působila především na poli dokumentárních filmů se sociálně-politickou tématikou. Zabývá se problematikou celosvětových výrobních řetězců a dynamiky globálního severu a jihu, feministických hnutí ve Rwandě, či politické reality na post-sovětském Kavkaze. 
Veroničin režijní debut z roku 2019 je dokumentární film o utopiích v kontextu vesmírných objevů a kosmického jara. Spoluzaložila DokuBaku, první nezávislý festival dokumentárního filmu v ázerbajdžánském Baku, kde působí jako programový dramaturg.

Kritička a kurátorka působící v Praze.
V letech 2012-2015 působila jako výtvarná redaktorka v kulturním čtrnáctideníku A2 a webovém deníku A2larm. Od roku 2015 působí v iniciativě tranzit.cz jako kurátorka. Napsala řadu příspěvků do knih, uměleckých katalogů, odborných i neodborných časopisů offline i online (např. artalk.cz, politicalcritique.org, kaleidoscope.media/).
V roce 2014 obdržela Cenu Věry Jirousové pro etablované kritiky. Kurátorovala výstavy v galeriích tranzitdisplay, Praha; Studio mladých umělců, Budapešť nebo Kunsthalle Bratislava. Spolu s Barborou Kleinhamplovou vydala knihu rozhovorů Kdo je to umělec? (AVU, 2015).

Teoretik a organizátor, žije a pracuje v Praze. Pracoval ve Sbírce moderního a současného umění Národní Galerie v Praze (1996-1998), v Galerii hlavního města Prahy (1998-2002). Od roku 2002 ředitel iniciativy pro současné umění tranzit.cz. Přednáší současné umění na VŠUP, spoluzakladatel skupiny pas (produkce aktivit současnosti; spolu s Tomášem Vaňkem a Jiřím Skálou).

Kurátor a spolu-kurátor výstav: Manifesta 8, The European Biennial for Contemporary Art, Murcia, Cartagena, Španělsko; Monument Transformace, 2007-2010, Centro Monthermoso Vitoria, Španělsko; Galerie hlavního města Prahy, ČR; tranzit dielne, Bratislava, Slovensko, Le Plateau, Paříž, Francie a a další místa; tranzit – Auditorium, Stage, Backstage, Frankfurter Kunstverein, Německo, 2006, Já, výstava ve třech dějstvích, Secession, Vídeň, Rakousko; Futura, Praha, tranzit dielne Bratislava, Slovensko, 2006; Definice každodennosti, Prague Biennale 2; Praha, ČR, 2005; Lanterna Magika, Espace Electra Paříž, Francie 2002; Jiří Kovanda, DUMB, Brno, ČR, 2004; Otto Piene, Galerie hl.m. Prahy, ČR, 2002; akce, slovo, pohyb, prostor, Galerie hlavního města Prahy, Praha, ČR, 1999 a další.

Je přidružený editor vydavatelství jrp | ringier art publisher, Zurich (tranzit series: Atlas to Transformation, Jiří Skála, Kateřina Šedá, Jan Mančuška, Jiří Kovanda a další), dále editorem knih a katalogů: Autobiographies, 2006; The Need to Document, 2005; Lanterna Magika, 2002; action, word, movement, space, 1999. Autor textů v knihách a katalozích Manifesta 8, Silvana Editoriale, 2010; Promesses du passé, Centre Pompidou., Paříž, Francie, 2010; Reconsidering the Documentary and Contemporary Art, Sternberg Press, CCS Bard, 2009; Voids, Centre Pompidou, Kunsthalle Bern, Německo, 2009; Right About Now, Valiz, 2007; Yves Klein, Centre Pompidou, Springer Vídeň, New York, 2007, ad. Texty pro časopisy Umělec, Springerin, Manifesta Journal , Flash Art a další.

Produkční, historička umění a kurátorka. Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2013–2019). Absolvovala stáže v GHMP v Praze, OGL v Liberci, v budapešťských institucích Ludwig Museum a Trafó House of Contemporary Arts, působila jako kurátorká asistentka a produkční v galerii současného umění U10 v Bělehradě v Srbsku. Podílela se na tvorbě klíčových hesel a dalších textů pro Artlist.cz.

Kulturoložka, koordinátorka a pomocná kurátorka působící v občanském sdružení tranzit.cz.

Studovala na Katedře mediálních studií a žurnalistiky (Fakulta sociálních studií) Univerzity Karlovy v Praze a na Filosofické fakultě Západočeské university v Plzni obor Evropská kulturní studia. Zabývá se mapováním odrazu tranzice a proměn devadesátých let v umění a ve společnosti. Stála u zrodu projektu Monument Transformace (MT), odrážejícího transformační tendence v mezinárodním společensko-uměleckém kontextu. Od roku 2007 do roku 2010 na tomto projektu aktivně participovala jako pomocná kurátorka a spolueditorka knihy Atlas Transformace. V roce 2010 se účastnila přípravy přehlídky Manifesta 8 ve španělských městech Murcia a Cartagena jako koordinátorka kurátorského týmu tranzit.org . Pracovala na přípravě výstav, seminářů a sympozií v rámci projektu MT jako např. Hlediště, jeviště, zákulisí – expozice ve 32 dějstvích (Frankfurt, 2006/2007), Société anonyme (Paříž, 2007), Synonyma (Stockholm, 2007), Pražské Biennale 3 (Praha, 2007), Den Práce (Bukurešť, 2008), Komunismus nikdy nebyl (Bratislava, 2008), 38 Sekund Transformace (Gyumri Biennale, Armenia, 2008), Monument Transformace (Galerie Hl.m.Prahy, 2009; Centrum pro visuální introspekci, Bukurešť, 2009; Montehermoso, Vittoria, 2009; Galerie Miroslav Kraljevic, Zágřeb, 2010; Le Plateau, Paříž, 2010).

Jako komisařka pavilonu České republiky a Slovenské republiky se podílela na výstavě Dominika Langa - Spící město na 54. ročníku mezinárodního bienále výtvarném umění v Itálii – La Biennial di Venezia, 2011.

tranzit.cz je neziskové nezávislé sdružení, které od roku 2002 aktivně pracuje v prostředí uměleckých scén střední a východní Evropy. Má zkušenost s organizací významných kulturních událostí na lokální i mezinárodní úrovni (mj. Evropské Bienále současného umění Manifesta, Biennale Jakarta a řada mezinárodních výstav (mj. Frankfurter Kunstverein, Manifesta 8, New Museum).

tranzit.cz organizuje přednášky a symposia, výstavy, diskusní formáty, publikuje knihy a produkuje umělecké projekty v českém i celosvětovém kontextu.

tranzit.cz se řídí kodexem feministické umělecké instituce.

Partneři & kontakt

místa konání
Collorado-Mansfeld Palace
Municipal Library of Prague

hlavní partner
ERSTE Stiftung

ve spolupráci s
Galerií hlavního města Prahy

podpořeno
Město Praha
Ministerstvo kultury ČR

partneři
Warszawa Biennale
Off Biennale
Visual Culture Research Center
Oslo Biennial

kontakt
office.cz@tranzit.org

Instagram, Facebook