Praha
červen – srpen
2020

Biennale

První edice bienále Ve věci umění se potýká s otázkami soužití ve společnosti, v níž lidé přestali hovořit společným jazykem. Zdržuje se v místech, kde jazyk selhává, zkoumá pohrdání, podráždění, strach, frustraci, neporozumění, zlobu, agresi, únavu, apatii, lhostejnost, úzkost. S pocitem, že je nutné najít společné východisko, ohledává příčiny a podmínky emocionálního naladění současné společnosti. Tyto příčiny hledá v minulosti, v přítomnosti, či na ně hledí z perspektivy možných scénářů budoucnosti.

Posedlost přítomným časem, toxická současnost, zaostalost, nostalgie, revize, modernita, techno-optimismus. Na výstavě se vede reálná kulturní bitva o význam času. O to, který obraz, která vnímatelná forma dovolí naplánovat plicím alespoň další nádech s nadějí na přežití, pětiletku, budoucnost.

News

tranzit office, Dittrichova 13, Praha 2
1.7. 2019
19hod

Jak se projevuje vztah mezi soukromými nadacemi a postkoloniálními "vývojovými ekonomikami" při spolupráci mezi nezávislou uměleckou scénou a nadnárodními soukromými donory? Přednáška se zaměří na historii a logiku fungování nadace Open Society Foundation na Blízkém Východě a v bývalém východním bloku. Soustředí se na srovnání dopadu neviditelné síly financování v obou regionech s cílem nalézt alternativní prostor pro uměleckou produkci budoucnosti. Jak můžeme osvobodit naše nezávislé umělecké scény od těchto historicky zatížených podmínek? Můžeme dekonstruovat zavedené koncepty “občanské společnosti” (civil society) a představit si pluralitu autonomních kulturních ekonomií?

Mariam Elnozahy je kurátorka, archivářka a publicistka působící v Townhouse Gallery v Káhiře. Zajímá se o kritické, komunitní projekty a kurátorovala výstavy v Káhiře, Džiddě (Saudská Arábie) a Londýně. Svými texty přispívá na Hyperallergic a MadaMasr. Poslední měsíc strávila na rezidenci organizované Zamkem Ujazdowsky a Warszawa Biennale.

http://www.thetownhousegallery.com
https://hyperallergic.com/484702/a-father-and-son-propose-better-worlds-through-cyborgs-and-infrastructure-projects/

**Volodymyr Kuznetsov: Jak fungovat v prostorech, které spolu sdílíme
12.6. 2019, 19h., Tranzit office, Dittrichova 9

Volodymyr Kuznetsov, ukrajinský umělec žijící v Kyjevě, promluví o typu své umělecké tvorby, která je pevně ukotvená v každodenním životě společnosti, jejích zvycích, normách, protokolech. Sociální praxi jakož i úvahy nad jejími novými formami Volodymyr zprvu pojímal prostřednictvím kresby, malby, videa či výšivky. Později se začal účastnit občanských shromáždění a iniciativ spojených s povstáním na Majdanu, válkou ve východní Ukrajině, a otázkou ukrajinských válečných zajatců v Rusku. Šlo mu o kolektivní promýšlení nových forem spolubytí a na konsensu založených rozhodovacích procesech. Zajímají ho totiž typy umělecké činnosti, které mohou být užitečné i mimo galerijní prostor, v dalších sférách lidské aktivity. To, čemu říkáme umělecká praxe, by pak nebylo “umění,” ale společensky nápomocný, podpůrný nástroj. Na Ukrajině je známý “jako ten umělec, kterému zcenzurovali dílo v kyjevském muzeu Mystetsky Arsenal,” aféře, která vyústila v celou sérii soudních řízení. Na základě této zkušenosti by rád spolu s týmem tranzitu a dalšími účastníky diskutoval o některých otázkách institucionální kritiky a etiky spolupráce s institucemi s problematickým pozadím.

Akce proběhne v angličtině
vstup zdarma

Display, Dittrichova 9, Praha 2

18:30 performance - Hořet až do konce
19:00 diskuze s umělkyní

Diskuse vedená vietnamskou umělkyní Moi Tran se bude týkat pozice vietnamské diaspory v České republice a migraci Vietnamců do východoevropských zemí. Bude příležitostí kolektivně se zamyslet, co znamená diaspora, její viditelnost či neviditelnost v zemích, kde se usadila. Složitý vztah mezi vietnamskou diasporou a komunitami usedlíků je charakterizován napětím mezi různými vlivy: národním a globálním, původním a cizím, první a druhou generací, tradicí a modernitou. Můžeme narušit myšlenkové a fyzické hranice, abychom zpochybnili tradiční definici diaspory? Zveme všechny, ať už jsou z většinové společnosti či menšinové komunity.

Moi Tran se narodila ve Vietnamu, je smíšeného vietnamsko-čínského původu. Její tvorba vychází z prožitku uprchlictví z válkou poznamenaného Vietnamu, zkušenosti diaspory a vykořenění. Tyto zážitky pojmenovává jako “nekonečné vykolejení identity.” Je umělkyní, výzkumnicí a designerkou žijící ve Velké Británii pohybující se na hraničním území mezi současným uměním a performance. Tran zkoumá intimní prostor jako sféru geopolitiky a místo, kde vzniká poznání. Využívá improvizaci a trvání, aby hledala alternativní způsoby protestu. Zkoumá vztahy mezi bezprostřední intimností a zkušeností viditelnosti ve veřejném prostoru. Tran vytváří scénáře, aby zkoumala činnosti, které určují, zda se někdo jeví jako přítomný či nepřítomný s cílem pochopit sociální rozvrstvení individuální a vztahové identity.

Událost proběhne v angličtině
Vstup zdarma

O Moi Tran

Volodymyr Kuznetsov (Ukraine)
Tuan Mami(Vietnam)
Anna Kravets (Visual Culture Research Center) (Ukraine)
Otty Widasari & Hafiz Rancajale (Forum Lenteng) (Indonesia)

O nás

Ve věci umění, Bienále, Praha 2020
První edice konající se v létě 2020 je organizovaná tranzit.cz a kurátorovaná Terezou Stejskalovou a Vítem Havránkem.
June 2020–Aug 2020

Curator and researcher from Prague. She is part of tranzit.cz, and she lectures at the Film and TV Academy of Performing Arts in Prague. Her curatorial projects are research-based and collaborative. Her recent endeavours include a long-term research on the cultural diplomacy and internationalism of Czechoslovakia in collaboration with Zbyněk Baladrán. Various fragments of this research have appeared as a part of Kids Want Communism at Museums Bat Yam, 2016, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin, 2017, It Won’t Be Long Now, Comrades, Framer Framed, Amsterdam, 2017, or as an exhibition Biafra of Spirit at the National Gallery in Prague, 2017. In 2017 she organized a six-month long seminar Feminist (Art) Institution at Tranzitdisplay, Prague with the code of practice and the alliance of eleven institutions from the Czech Republic and Slovakia around this code of practice as a result. She has contributed numerous texts to catalogues, anthologies, journals and websites.

Tranzit.cz je neziskové nezávislé sdružení, které od roku 2002 aktivně pracuje v prostředí uměleckých scén střední a východní Evropy. Má zkušenost s organizací významných kulturních událostí na lokální i mezinárodní úrovni (mj. Evropské Bienále současného umění Manifesta, Biennale Jakarta a řada mezinárodních výstav (mj. Frankfurter Kunstverein, Manifesta 8, New Museum).

Tranzit.cz organizuje přednášky a symposia, výstavy, diskusní formáty, publikuje knihy a produkuje umělecké projekty v českém i celosvětovém kontextu.

tranzit.cz se řídí kodexem feministické umělecké instituce. feministinstitution.cz/code-of-practice

Partneři & kontakt

místa konání
Collorado-Mansfeld Palace
Municipal Library of Prague

hlavní partner
ERSTE Stiftung

ve spolupráci s
Galerií hlavního města Prahy

podpořeno
Město Praha
Ministerstvo kultury ČR

partneři
Warszawa Biennale
Off Biennale
Visual Culture Research Center
Oslo Biennial

kontakt
office.cz@tranzit.org
www.tranzitcz.tumblr.com

Instagram, Facebook