Alina Kleytman & Marie Lukáčová

Middlevil 1. kapitola, 2022, video, 15 min. Dílo vzniklo s podporou bienále Ve věci umění

📍 Místo → GHMP

První kapitola filmu se vrací k příběhu dívčí války, který popsal Kosmas ve svém díle Chronica Boemorum a k jeho popularizaci došlo v 19. století při úsilí o národní obrození. Podle této pověsti ženy po smrti kněžny Libuše povstaly proti mužům a založily hrad Děvín, aby bojovaly proti patriarchátu. Příběh žen bojujících proti mužům dodnes zůstává jednou z nejzajímavějších kapitol české historie. Motto filmu souvisí se záhadnou silou, která ženám umožňuje soupeřit s muži a postavit se proti jejich fyzické přesile. Narativ prozkoumává čarodějnické metody a stáčí se k představení konkrétního předmětu, artefaktu, podivuhodného objektu, který skrývá tajemství. Pokud je součástí vašeho těla, umožňuje bojovat s prapůvodním strachem a ovládnout přírodní síly, místo abyste na ně museli pasivně spoléhat. PŘÍBĚH, jenž kdysi ženám Děvína zásadně pomáhal bojovat s muži z Vyšehradu lze nyní spatřit jako léčivý symbol, který propojuje minulost, přítomnost a budoucnost ve víru emancipace. 

Realizace díla byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Fondů EHP) v rámci projektu „Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě”. 

Marie Lukáčová je malířka, animátorka, režisérka, raperka a spoluzakladatelka feministické skupiny Čtvrtá vlna, která otevřela debatu na téma sexismu na českých vysokých školách. Pracuje především s médiem video a videoinstalace, přičemž její filmy přetvářejí znaky vypůjčené z oblasti politiky, mytologie, geologie nebo vědy. V roce 2019 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. V současnosti působí jako pedagožka v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU.

Alina Kleytman je umělkyně, kurátorka, mentorka a sociální aktivistka. Od roku 2020 je kurátorkou nezávislého uměleckého prostoru Dzerelo (v Kyjevě na Ukrajině) a od roku 2017 je lektorkou autorského videoartového kurzu na Victor Marushchenko Photo School. V dubnu 2021 vyhrála cenu Women in Arts (kategorie ženy ve vizuálním umění). V posledních letech je ústředním bodem její praxe boj za práce queer komunity v Kyjevě.