František Fekete

(c) Tereza Havlínková

František Fekete (*1993) je aktivní jako produkční, kurátor a umělec. V roce 2020 absolvoval magisterské studium v Centru audiovizuálních studií na FAMU v Praze. Absolvoval také stáž na Aalto University v Helsinkách a v ateliéru Grafického designu a nových médií na UMPRUM. Od roku 2015 je jedním z kurátorů artist-run galerie 35m2. Kromě toho spolupracoval jako kurátor s dalšími uměleckými institucemi, například s Akademií výtvarných umění v Praze (2019-2020), s GAMU v Praze (2019), s Domem umění města Brna (2017) a dalšími. Své texty publikoval časopisecky (Flash Art, Pižmo), online (Artalk.cz, Artlist) i v tištěných publikacích (Peter Fabo: Nail Art, Galerie Sam83: Práce). Jako vizuální umělec pracuje s médiem digitálního obrazu, jeho tvorba zahrnuje filmy, fotografie, koláže a instalace a byla vystavena v několika českých galeriích. V roce 2020 je jeho absolventský film zastoupen v soutěžní sekci experimentálních filmů na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Byl také ve finálovém výběru soutěže Jiné vize CZ na PAF v Olomouci v roce 2018.

Fekete absolvoval v roce 2022 kurátorskou rezidenci v Oslu v rámci projektu tranzit.cz / Bienále Ve věci umění Centrum a periferie: kulturní pouště ve východní Evropě, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura. Výsledkem rezidence bylo vytvoření kurátorské koncepce druhého ročníku bienále Ve věci umění v roce 2022 v Praze.