APART collective

Současné aktivní členky a členové kolektivu APART jsou Ema Hesterová ( 1997), Denis Kozerawski ( 1990), Chiara Rendeková ( 1995), Andrej Žabkay ( 1987) a Peter Sit (* 1991)

Kambium1492, 2022, jednokanálová videoinstalace

📍 Místo → GHMP

ve spolupráci s: Andrea Bandiková, Čavalenky, Tereza Dodoková, Shoshana Chovan, Peter Kašpar


APART je umělecký kolektiv založený v letech 2011–2012, jehož členky a členové se věnují umění, kurátorství, vydavatelské činnosti, práci v kultuře a produkci. APART je metaparticipativní platforma a funguje na protoinstitucionální bázi, na principech ekonomiky sdílení. Nová videoinstalace je doku-fikcí, jež začíná v dubovém háji u obce Kokošovce poblíž slovenského Prešova. Duby v této oblasti na sopečné půdě rostou velmi pomalu, což vede k výjimečně silnému dřevu s hustými letokruhy, které odrážejí pozvolný růst mízního pletiva – kambia. Pro tyto vlastnosti se místní dřevo využívalo v nedalekém prešovském solivaru, kde byly od 16. století zpracovávány zásoby soli z prehistorického moře. Dřevo odsud bylo údajně vyváženo i na výrobu lodí do přístavů jako Janov v dobách, kdy odtamtud Kryštof Kolumbus vyplul hledat novou obchodní cestu do Indie. Když ho tato plavba omylem přinesla až ke kontinentu dnes známému jako Amerika, započala fáze evropské kolonizace Severní a Jižní Ameriky a zrodil se světový řád, jejž známe dnes. 

Produkci tohoto díla podpořil z veřejných zdrojů slovenský Fond na podporu umenia.

APART je umělecký kolektiv, který od roku 2012 provádí výzkumné, umělecko-kreativní, projektové, kurátorské, publikační a archivační aktivity. V roce 2019 představil svůj film The Most Beautiful Catastrophe v e-flux Bar Laika v New Yorku. V roce 2018 byli jeho členové spolu s Julietou Arandou kurátory 9. futurologického kongresu, kurátory skupinové výstavy Art is Work v bratislavské galerii Krokus, účastníky výstavy The Most Beautiful Catastrophe v CCA Kronika v polské Bytomi, účastníky týdenního cyklu přednášek a performancí Work Hard! v Minsku. Společně s BAK (basis voor actuele kunst), Utrecht, Studiem IN – VŠVU a Kristinou Országhovou založili vzdělávací platformu Bratislava BAK Summer School. V roce 2017 vystavovali v bratislavské Kunsthalle, pražských Karlín Studios a žilinské galerii Plusmínusnula. Kolektiv vydal 21 publikací v nakladatelství Apart Label. Zatím posledním a největším projektem kolektivu APART je otevření vlastního galerijního prostoru A Promise of Kneropy s přidruženou čítárnou, který se snaží programově prezentovat kritické postoje současného umění.

Pohled do instalace (c) Tereza Havlínková