Florin Flueras s Alinou Popou

Odesnění, 2015 (FF), performance
Výbor kreseb, 2018-2019 (AP)
Ty jsi (objekty), 2018 (AP)

📍 Místo → GHMP

Zrání Fluerova Odesnění svědčí prostředí, které vynalezl společně s Alinou Popou a dostalo název „Odčarování“. Je vágně artikulováno jako jeden z obývaných Uměleckých světů [viz. projekt Artworlds] a jeho smyslem má být „komponování a prozkoumávání forem kouzel, které mohou ve výsledku překonat nebo odčinit současné reality a subjektivity“. V průběhu bienále lze Odesnění jednoduše popsat jako neutuchající praxi probouzení se do umění. Cílem autorova pozvání pro návštěvnice a návštěvníky není snění nebo probouzení se do potěšení umění, tělesných vjemů a dalších stimulací světa – spíše zdůrazňuje hodnotu toho, když napůl spíme. S touto abstrakcí útěku jsou spojeny kresby, které Alina Popa pořídila se zavřenýma očima do skicáku umístěného na hrudi. Jsou nesmazatelnými známkami rukou v pohybu s nemocí, která myslí, vytváří formy života. „Plné prožívání života na hraně,“ jak komentuje Alina Popa.

Alina Popa (1982–2019) byla rumunská umělkyně, která se pohybovala mezi choreografií, teorií a současným uměním. Byla spoluzakladatelkou The Bureau of Melodramatic Research (BMR) a spoluiniciátorkou platformy ArtLeaks. Její politický a umělecký výzkum se soustředil na teorii afektu, vztah mezi neoliberalismem a melodramatem a ideologické vazby mezi horolezectvím a nacionalismem. Popa vystudovala finance na Bukurešťské akademii ekonomických studií (2000–2004) a poté studovala malířství, kinematografii a fotografii na Maďarské univerzitě výtvarných umění v Bukurešti (2003–2009). V BMR, kterou založila spolu s Irinou Gheorghe v roce 2009, zkoumala způsoby, jakými jsou emoce genderovány a feminizovány, vytvářela díla, která se zabývají dopady kapitalismu v současné společnosti, a vytvořila online platformu, jejímž cílem je zesílit hlasy kulturních pracovníků, jejichž pracovní práva byla porušena. Vystavovala a vystupovala v různých institucích, například ve vídeňském MUMOK, istanbulském DEPO a berlínském Martin Gropius Bau. Žila a pracovala v Bukurešti.

Tvorba Florina Fluerase (*1978) zasahuje do oblasti politiky, filozofie, spirituality, zdravotnictví, médií, vzdělávání a literatury. Vytváří performativní setkání mezi uměním a jeho okolím, ovlivňuje konvence a jistoty v obou oblastech. V Artwork přetváří díla v praktiky, komponuje „metodu“ ve formátu somatických/duchovních metod. S Alinou Popa vytvořil alternativní umělecké prostředí the Clinics, kde vznikla umělecká díla jako Artworldy, Unsorcery a , Black Hyperbox. S Ionem Dumitrescu inicioval Postspectacle, praxi uplatňování performativních nástrojů mimo umění, jako v Presidential Candidacy. Vystavoval na mnoha místech: Fap Sao Paulo, DEPO Istanbul, Ujazdowski Castle Varšava, Jardim Equatorial São Paulo, Fabrica de Pensule Cluj, MUMOK Kino Vídeň, HAU Berlín, TQW Vídeň, Karas Záhřeb, DeSingle Antverpy, Suprainfinit Bukurešť, Atelier 35 Bukurešť, MNAC Bukurešť, Salonul de Proiecte Bukurešť, Berardo Museum Lisabon, Aleppo Brusel, Akademie Solitude Stuttgart, Europalia Brusel, Bozar Brusel, Swimming Pool Sofia.