Lenka Podroužek Polčová

Lenka Podroužek Polčová (c) Eva Komínková

Lenka Podroužek Polčová (*1991) v současné době studuje sociokulturní antropologii na doktorském stupni na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity pod vedením Terezy Stöckelové. Jejím terénem je průnik umělecké a etnografické praxe a hledání možnosti/limitů mezioborové spolupráce. Během magisterského studia zkoumala ustavování autistické subjektivity skrze alternativní terapeutickou praxi a obecněji zkoumala hranice člověka, sociality a materiality těl na neuroatypickém podkladu. Je členkou spolku Ramus, odkud pochází mimo jiné spojení s kolegyní Bárou Bažantovou. Žije a pracuje v Praze.