Marie Tučková

Polyfonní lůno, 2022

📍 Místo → Nemocnice

Marie Tučková je umělkyně, která ve svých instalacích kombinuje performativní, audio a vizuální prvky. Ty jsou často propojeny prostřednictvím textu, proměněny v písňové texty, voice-over k videu, audio příběh nebo scénář performance. Zkoumá strategie naslouchání, hierarchie hlasů, různé formy spolupráce a překryvy politického a poetického jazyka. Nové dílo umělkyně sestává z několika kapitol a snoubí polyfonní písně s poezií a teorií skrze spolupráci s řadou spolupracovnic*spolupracovníků z oblasti tance, performance a hudby. Představuje lůno jako prostor polyfonní a neutuchající zvukové rezonance. Zkoumá politické dimenze poslouchání s cílem překonat hierarchie mezi tím, co vnímáme jako sdělení, a tím, a co považujeme za hluk. Dále proplétá příběhy tekutých těles – mrtvou řeku reprezentující umírající ekosystémy a ženská, trans a queer těla vykořisťovaná kapitalismem a vystavená reprodukční kontrole ze strany heteronormativního, převážně ultrakřesťanského patriarchátu. Dílo je pojato jako píseň pro lidská zvířata a druhy člověka přesahující. Zpěv a vzdechy kanou jako tekutina z otevřené rány, jako výdech v procesu učení se skrze naslouchání. 

Ve spolupráci s dalšími umělkyněmi*umělci: Mariana Hradilková, Raffia Li, Rebeka Maxová, Iga Świeściak a Dorota Tučková

Dílo vzniklo s podporou Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Marie Tučková alias Ursula Uwe (* 1994,Praha)pracuje s textem, videem, kresbou, písňovou tvorbou, živým hraním a instalací. Ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka. Ve své tvorbě upozorňuje na souvislosti mezi vykořisťováním přírody a ženskými a queer těly. Její práce je založena na dlouhodobém výzkumu, spolupráci, a na improvizaci jako nekonečné zkoušce (Wilson Harris). Je laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého2020. V roce 2021 získala magisterský titul DAI Art Praxis na DutchArt Institute. Její projekty byly vystaveny na mezinárodní úrovni v galeriích a prostorech, jako jsou alpha nova & galerie futura, Galerie hlavního města Prahy, Meetfactory, galerie JOEY RAMONE, Plato Ostrava,Nevan Contempo, Wellwellwell Vídeň, Národní galerie v Praze,Display, Centre Tchèque de Paris, Mains d’Oeuvres, AQB ProjectSpace, Franzensfest / Fortezza a další.

Foto instalace (c) Jonáš Verešpej