Candice Lin

Třpytivý mrak, 2021; Millifree Work Weary™️ Free Video (Qi Gong), 2021, digitální video, 19 min 45 sec; Sedící jasnovidec (kadidelnice), 2020; Kadidelnice, 2021; Mršina z bažin (Krokodýlí svícen), 2021; Mechový svícen, 2021; Kadidelnice Psalmanazar, 2021, glazovaná keramika, kadidlo, svíčky, sůl

📍 Místo → GHMP

Candice Lin je interdisciplinární umělkyně, která pracuje s instalacemi, kresbou, videem a živými materiály a procesy jako fermentace. Často zkoumá odkazy kolonialismu skrze odhalování obchodních tras a materiální historie nejrůznějšího koloniálního zboží a své dílo prokládá mezikulturní obrazností. Mnohosmyslové prostředí v Městské knihovně kombinuje video-animaci se sérií keramických kadidelnic. Kočičí démon provádí návštěvníky dechovou technikou čchi-kung a pohybovými cviky, které slouží k uvolnění, samoléčbě a nácviku bojových umění. Předkládá nám tak animistický pohled na svět, který nás žádá, ať přesuneme pozornost od lidského světa ke světu člověka přesahujícímu. Kadidelnice a svícny odkazují k postavě George Psalmanazara, Francouze, jenž o sobě prohlašoval, že je prvním domorodcem z Formosy (dnešního Taiwanu), který navštívil Evropu, ale také k mimolidským stvořením z bažin a mršinám. Ty odkazují k někdejší rybářské vesnici Saint Malo poblíž New Orleans, jež je považovaná za první asijsko-americkou osadu na území USA. Vesnici založili Filipínci, ke kterým se následně přidali čínští smluvní služebníci. Podobu vesnice a nedaleké osady založené zběhlými zotročenými lidmi, které obě později zničily hurikány, utvářela různorodá skupina lidí žijících v nestálém prostředí na pomezí.

Candice Lin (*1979) ve své praxi využívá instalace, kresby, videa a živých materiálů a procesů, jako jsou plísně, houby, bakterie, fermentace a skvrny. Její nedávné samostatné výstavy byly představeny v Carpenterově centru pro vizuální umění v Cambridge, USA (2022), Spike Island, Bristol, Velká Británie (2022), Walker Art Center, Minneapolis, USA (2021); Times Museum, Guangzhou, Čína (2021); Govett Brewster Art Gallery, New Plymouth, Nový Zéland (2020); ICA, NYU Shanghai (2020); Pitzer Galleries, Claremont, USA (2020) a Walter Phillips Gallery, Banff Art Center, Kanada (2019). Lin byl v poslední době zařazen na řadu skupinových výstav, včetně Bienále Prospect 2021; Bienále Gwangju 2021; Bienále Fiskars Village Art & Design 2019; Bienále Taipei 2018; Bienále Athény 2018 a Made in L.A, 2018, Hammer Museum, Los Angeles. Linina díla budou zařazena do programu benátského bienále v roce 2022. Absolvovala řadu rezidencí a získala několik grantů a stipendií, například Joan Mitchell Painters and Sculptors Grant (2019), The Artists Project Award (2018), Louis Comfort Tiffany Award (2017), Davidoff Art Residency (2018) a Smithsonian Artist Research Fellowship (2009). V roce 2001 získala bakalářský titul v oboru výtvarného umění a sémiotiky umění na Brownově univerzitě a v roce 2004 magisterský titul v oboru nových žánrů na San Francisco Art Institute. V současné době působí jako odborná asistentka na UCLA. Žije a pracuje v Los Angeles.