Kolektiv Prádelna

Co chceme, aby bylo v galerii pro všechny lidi bez rozdílu, 2022, setkání v instalaci. Dílo vzniklo s podporou bienále Ve věci umění 

📍 Místo → GHMP

Kolektiv Prádelna se jednou týdně pravidelně schází, společně přemýšlí a tvoří. Místo se mění podle toho, na čem kolektiv zrovna pracuje. Po celou dobu trvání bienále mu bude vyhrazená výstavní místnost prostorem pro tyto schůzky. Návštěvníci tak budou mít příležitost kolektiv poznat a zúčastnit se tohoto setkání. Ženy v kolektivu mají zkušenosti s životem na ulici. Přály by si, aby lidé, kteří do galerie chodí, viděli, jak pracují. Chtějí, aby lidé, kteří do galerie nechodí nebo ani z různých důvodů chodit nemůžou, mohli přijít a zkusit dělat umění jako ony. Místnost v galerii se tak stane otevřenou dílnou. Kolektiv tu chce tisknout trička, tvořit filmy, hrát divadlo, skládat hudbu, učit se cizí jazyky, trénovat dysgrafii. Členky kolektivu vytvoří příležitosti pro společnou činnost a artefakty pak prodají v galerijním obchodě. Jazyk umění působí nepřístupně. Je možné diskutovat s galerií o její ochotě mluvit ke všem? Možná napíše kolektiv popisky v klingonštině? Mohla by být otvíračka od sedmi ráno? A co disco na oslavu přátelství?

Co chceme, aby bylo v galerii pro všechny lidi bez rozdílu  je setkání s kolektivem Prádelna, které probíhá každé úterý v rámci výstavy bienále v Galerii hl. m. Prahy v Městské knihovně vždy od 15.00 do 18.00 po celou dobu trvání výstavy.

Realizace díla byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Fondů EHP) v rámci projektu „Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě”.