Bára Bažantová

Bára Bažantová (c) Eva Komínková

Barbora Bažantová (*1989) je studentkou Ateliéru environmentu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Zabývá se tématy autonomie, sociálního vyloučení a chudoby, nahlížených z nejrůznějších úhlů pohledu. Jako primární vyjadřovací prostředek používá text. V minulosti byla součástí několika kolektivů, které fungovaly mimoinstitucionálně, nehierarchicky a nezávisle na vnějším financování, v současnosti je aktivní v umělecko-kurátorské platformě Fitness 3000 a jako redaktorka studentského časopisu Bublina. Je externí spolupracovnicí spolku Ramus, který se dlouhodobě věnuje utváření nových realit pomocí principů radikální sociální práce.