Pozdravy z ruin: konverzace s umělci a umělkyněmi

21. 07. 2022 19:15 CAMP

Délka: 01 hodin 20 minut

Biennale 2022 CAMP Diskuze

Při práci na výstavě v prostoru bývalé prádelny Všeobecné fakultní nemocnice se umělci a kurátoři pohybovali kolem témat a slov, která zůstala důležitá pro celý proces formování bienále. Pojmy jako trosky, odpad a čištění, špatný obraz, cirkulace života a outsourcing vytvářející spojení mezi východní Evropou a globálním jihem spojily mozaiku proměnlivých lánů, které jsme používali při čtení a rekontextualizaci uměleckých děl. S ohledem na to se uskuteční dvouhodinová panelová diskuse s umělci účastnícími se výstavy umístěná v druhém místě konání bienále, která vyzve návštěvníky k celkovému zkoumání významu vystaveného umění.

Panel 1: Umělkyně: Hera Büyüktaşcıyan, Mandy El-Sayegh, Lenka Vítková, Marie Tučková; Kurátoři: Renan Laru-an a Rado Ištok

Panel 2: Umělkyně a umělci: Michal Baror, Anca Benera and Arnold Estefan, Barbora Kleinhamplová, Rudolf Samohejl; Kurátoři: Piotr Sikora a Rado Ištok

Jazyková přístupnost: Angličtina

Více