Diskuse „Válka na Ukrajině: Feministická perspektiva”

19. 10. 2022 18:00

Délka: 01 hodin 00 minut

Diskuze Online

Může feminismus poskytnout jiný pohled na válku na Ukrajině než ty, kterými jsme běžně obklopeni v médiích? Co nám může feminismus říci o tom, kdo vlastně nese břemeno odporu proti ruské agresi? V čem pro naše pochopení může být přínosný pohled zranitelných subjektů? A co můžeme pochopit z perspektivy zapomenutých a „zbytečných“ dějin? Hostkami diskuse budou Olena Lyubchenko, Ewa Majewska, Oksana Dutchak, Iryna Zahladko; moderuje Eliška Koldová

Diskuse bude živě přenášena ve středu 19. října 2022 prostřednictvím Facebook Live a Zoomu. Diváci se mohou připojit v závěru debaty do diskuse se svými dotazy. Program uvádí Bienále Ve věci umění / Matter of Art v rámci aktuálního ročníku. Bienále právě probíhá na dvou místech v Praze až do 23. října 2022. Výstava je přístupná zdarma.


Hostky

Olena Lyubchenko studuje politologii v doktorském programu na York University v Torontu a spolupracovnicí Brooklynského institutu pro sociální výzkum. Ve své výuce a výzkumu se zaměřuje na primitivní akumulaci a financializaci sociální reprodukce v postsovětském Rusku a na Ukrajině. Je redaktorkou časopisů LeftEast a Midnight Sun.

Ewa Majewska je feministická filozofka a kritická teoretička kultury, zabývá se slabým odporem, kontrapublikou a dialektikou. V současné době pracuje na SWPS ve Varšavě, kde vede projekt Veřejnost proti své vůli. Produkce subjektů v archivech hiacyntních akcí. Nedávno vydala knihu  Feminist Antifascism. Counterpublics of the Common (Verso, 2021).

Oksana Dutchak je držitelkou doktorátu v oboru společenských věd. Je spolueditorkou časopisu Spilne/Commons a v současné době pokračuje ve své akademické práci v rámci Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Mezi její výzkumné zájmy patří protesty, dělníci, genderové nerovnosti, sociální reprodukce, pečovatelská práce, marxismus, marxistický feminismus. V současné době žije jako uprchlice v Německu, má dvě děti a psa.

Iryna Zahladko je básnířka, překladatelka a performerka. Vystudovala teoretickou fyziku, organizovala řadu kulturních akcí ve Lvově a získala řadu ukrajinských literárních cen. V roce 2018 debutovala sbírkou Lement i lehit. V roce 2019 se přestěhovala do Prahy.

Jazyková přístupnost: Angličtina

Více

Bienále Ve věci umění 2022

Bienále je součástí projektu tranzit.cz „Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě”, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Fondů EHP) v rámci programu Culture a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Online diskuse je financována Stabilizačním fondem pro kulturu a vzdělávání 2022 německého ministerstva zahraničí a Goethe-Institutem