Seminar of Accidental Wisdom: Sowing Unrest / Zasévání neklidu

Přednáška Katalin Erdődi a Alekseie Borisionoka na FAMU

06. 12. 2023 19:00

Délka: 02 hodin 00 minut

Lecture Přednáška FAMU

Aleksei Borisionok a Katalin Erdődi, kurátoři nadcházejícího pražského bienále Ve věci umění (2024), se podělí o pracovní zkušenosti a výzkumné zájmy na semináři náhodné moudrosti. Kurátoři naroubují dvě kurátorské linie do jednoho projektu a budou se zabývat tím, jak historické boje ve venkovském a městském kontextu rezonují se současností a umožňují nám přemýšlet o možných emancipačních budoucnostech.

Katalin Erdődi se zaměřuje na změnu venkova jako sociální změnu a zajímá se o venkovskou realitu, která je v současném veřejném diskurzu a kulturní produkci často nedostatečně zastoupena. Společně s umělci iniciuje výzkumem podloženou, kontextově specifickou spolupráci a zve lidi z velmi odlišných společenských vrstev ke kolektivní tvorbě, která staví do popředí různé formy vědění a žité zkušenosti, a tím podporuje heterogenní a pluralitní venkovské kontrapubliky, inspirované pojmem subalterních kontrapublik Nancy Fraser a výzvou Chantal Mouffe k agonistickým veřejným sférám.

Aleksei Borisionok se prostřednictvím měnící se krajiny práce a volného času zaměří na různá dědictví a budoucnost dělnického hnutí: jeho roztříštěné narativy, nevyřešené dědictví, historické stávky a současné formy dělnických nepokojů v postsocialistických zemích i mimo ně a bude se ptát, jak byly stávky v průběhu dějin reprezentovány a jak vůbec může být představa stávky jako gesta narušení a odmítnutí reprezentována.

Praktické informace

Místo konání:

FAMU - Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 1012/2, 110 00 Prague

Vstup zdarma.

Jazky: Angličtina

Událost je součástí kurátorské rezidence Alekseie Borisionoka a Katalin Erdődi, která probíhá v roce 2023 v rámci projektu bienále Ve věci umění iniciativy tranzit.cz. Rezidenční program tranzit.cz je financován Evropskou unií – NextGenerationEU a koná se za podpory hlavního města Prahy a nadace ERSTE.