Maja Štefančíková: Close Encounters

06. 05. 2022 19:00 Divadlo X10

Délka: 30 minut

Festival tranzit.org Všichni jsme emotivní

Performativní situace Close Encounters Maji Štefančíkové pracuje s ekonomikou pozornosti, která slouží jako zvláštní tržiště, prosperující prostřednictvím nepřímých kontaktů performera nebo performerky a publika. Množství podnětů snižuje naši schopnost zaměřit na něco pozornost. Manažerský přístup, s nímž performativní situace pracuje, publikum ale vnímá jako vzácnou „komoditu“, kterou je zapotřebí získat k dosažení efektivního marketingu – vzájemného setkání dvou lidí postaveného na pohledu, který přinese nečekané emoce. V tomto duchu se pohyb a zpěv představují jako komunikace mezi tančícími lidmi, publikem a prostorem. Ta využívá běžných pohybů a individuálních pohybových metod tančících lidí, které provází zpěv nebo promluva v procesu transformace do různých nových významových vzorců. Tančící lidé představují pohyb v čase, v konkrétní situaci, v určité fyzické kondici a konstituci. Zároveň hledají momenty společných emocí vyvolaných vzájemným setkáním v daném prostředí. Obě strany pak sledují, jak se mění jejich vnímání, společný prostor, energie a výkon. Vytvářejí performativní situaci, která testuje jejich vzájemnou pozornost v změněných podmínkách reality.