Solidarity Screening: Ukrainian video art in times of war

21. 09. 2022 19:00 Planeta Za

Délka: 03 hodin 00 minut

Screening Ukrajina

Bienále Ve věci umění pořádá ve spolupráci s Iniciativou nouzové podpory (Emergency Support Initiative, ESI) Kyjevského bienále promítání videoartu z Ukrajiny. Promítání představí sérii nejnovějších děl umělců pohyblivého obrazu z Ukrajiny. Všechna díla byla vytvořena v posledních měsících a poskytují tak přehled o postupech umělců ve válečných podmínkách. Snímky jsou svědectvím o tom, kterak se běžný život lidí změnil doslova přes noc, kdy se miliony občanů staly oběťmi, diváky a účastníky totální války, humanitární krize, migrace a odboje. Filmy nám připomínají důležitost filmové tvorby v době krize a její nezbytnost pro zviditelnění násilí. Film se tak stává aktem odporu.

Veškerý výtěžek z promítání půjde ve prospěch podpory, která je organizována na pomoc členům umělecké a kulturní komunity na Ukrajině, kteří se ocitli v nouzi. Hlavním cílem iniciativy je poskytnout lidem žijícím v zemi okamžitou finanční pomoc v podmínkách dlouhotrvající války, okupace nebo přesídlení. Příspěvky bude možné darovat na místě v hotovosti nebo QR platbou.

Promítání představí díla Alisy Sizykh, Darii Molokoedové, Daryny Snizhko, Eugena Arlova, Liery Polianskové, Marie Matiashové, Tayi Kabaeva a dalších. Je součástí série projekcí, které jsou plánovány nebo již proběhly v Amsterdamu, Vídni, Rize, Kyjevě, Užhorodu a Malmö.

Kurátorem projekce je Serge Klymko, kurátor, organizátor a produkční kulturních akcí, výzkumník a publicista, který se posledních deset let věnuje průniku vizuálního a performativního umění a hudby. V posledních pěti letech ve spolupráci s širokou škálou umělců a teoretiků kurátoroval řadu kulturních a uměleckých projektů v Barceloně, Ženevě, Karlsruhe, Kyjevě, Praze, Tbilisi, ve Vídni a ve Varšavě. Serge je jedním z organizátorů Kyjevského bienále, mezinárodního fóra pro umění, vědění a politiku, které zahrnuje výstavy a diskusní platformy. Od začátku války založil ESI – Emergency Support Initiative, která má za bezprecedentních podmínek pomoci ukrajinské umělecké komunitě. 

Jazyková přístupnost: Angličtina
Vstup zdarma

Více