Doris Uhlich: Gootopia

07. 05. 2022 20:30 Divadlo X10

Délka: 20 minut

Festival tranzit.org Všichni jsme emotivní

Sliz je životně důležitá biologická substance, která vzbuzuje ambivalentní reakce. Vyvolává odpor a zhnusení, ale i zvědavost a přání se ho dotknout. V naší přetechnizované společnosti vyznačující se touhou po sterilnosti a stabilitě spočívá příčina jeho přitažlivosti a současně i odpudivosti v tom, že je tak těžko polapitelný. Sliz není ani zcela pevný, ani tekutý, není ani endogenní, ani exogenní a někdy má tyto atributy současně. Všechen život začíná vlhkostí: Do tohoto světa nevstupujeme suší nebo „čistí“. Původně je sliz povědomá hmota, která drží organismus pohromadě a stmeluje spojení. V průběhu života s ním ale obvykle ztrácíme kontakt. Ve sci-fi se často objevuje v souvislosti s mimozemšťany, představuje něco nelidského a neznámého, co se šíří takřka neovladatelně. V současné pandemii jde také o látku, která může být spojená s úzkostí. Performance Gootopia se soustředí na interakce s různými slizovitými substancemi. Sliz je jak materiálem, tak performerem. Je součástí tance: na tělech, v tělech i mezi těly. Lidé a sliz se dotýkají, provazují, mísí se a vytvářejí spojenectví a přitom dávají vzniknout novým propojením. Tělesné hranice se rozplývají a otevírají se prostory umožňující svazky jiných, slizkých a utopických, forem života.

Umělkyně: Doris Uhlich