Anetta Mona Chișa a Lucia Tkáčová

Anetta Mona Chișa, Lucia Tkáčová © archiv umělkyní, 2013

Anetta Mona Chișa a Lucia Tkáčová spolupracují už od roku 2000. Jejich společnou tvorbu pohání touha nalézt způsob, jak uvést v soulad politickou a estetickou platnost umění. Jejich dílo je „vizuální i teoretické a nespokojuje se s utopickým snem propojení života a umění, ale otvírá se možnosti uvažovat jak o umění, tak o životě jinak. Když si berou na paškál náš postpolitický a postfeministický vesmír, vyjadřují svůj feministický skepticismus tím, že prorážejí povrch přítomného okamžiku, odhalují v jeho hlubinách kapilární fungování moci a kriticky hloubají, jaké má jejich tvorba dopady na umění a společnost, jak je známe“ (Bojana Pejić, 2019). Žijí a pracují v Praze a ve Vyhních.