Livia Pancu

Livia Pancu (*1980) je kurátorka žijící v rumunském městě Jasy. Je spoluředitelkou tranzit.ro a koordinuje provoz tamní pobočky. Vystudovala kurátorství současného umění u Marka Nashe na londýnské Royal College of Art (2007–2010) a tomuto oboru se věnuje v Jasy od roku 2003 v různých rolích. Aktuálně se podílí na mezinárodním projektu Conditions of Peace („Podmínky míru“) s kolegy, kteří „vnímají chybějící vizi míru a neustálou reprodukci sociálních vztahů vedoucích k válkám, jež jsou hlavním faktorem ohrožujícím dnešní Evropu“.