Ovid Pop

Ovid Pop (*1982) je spisovatel, pracovník v kultuře a teoretik, který působí v oblasti umění a literatury v Rumunsku a Rakousku. Je autorem několika vícejazyčných knih a článků, jež se zabývají otázkou evropské literární dominance založené na jazyce. Zapojuje se rovněž do dlouhodobých projektů s umělci, kteří se zaměřují na rozvíjení kritického přístupu k neoliberalismu ve východní Evropě. V roce 2016 se stal spoluzakladatelem kolektivu sprachwechsel, vídeňské literární skupiny sdružující spisovatelky a spisovatele píšící v cizím jazyce, s níž organizuje veřejná čtení, literární workshopy a přednášky. V roce 2021 pořádá kollektiv sprachwechsel mezinárodní festival vícejazyčné literatury Bridging the Tongues. Ovid pravidelně přispívá do kulturních časopisů v Rumunsku a v německy mluvících zemích. Jeho texty byly přeloženy do srbštiny, chorvatštiny, francouzštiny, angličtiny, němčiny a maďarštiny. Žije a pracuje v Bukurešti a ve Vídni.