Maja Štefančíková

Maja Štefančíková (c) Dana Tomečková

Maja Štefančíková (*1978) je vizuální umělkyně. V letech 2016 až 2018 působila jako asistentka v Ateliéru obraz/zvuk/text a kontext na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Tam také studovala v sklářském, sochařském a intermediálním ateliéru. Od roku 2012 pracuje jako editorka slovenské části internetového magazínu Artalk.cz. Kurátorský kolektiv Café Utopia charakterizoval její práci jako „procesuální performativní akci“, která se zabývá „sociálními jevy, jako jsou práce, instituce nebo svět umění; zkoumá estetický zážitek, vnímání a paměť“. Podle tohoto kolektivu má autorka osobitý zájem testovat reakce publika „nenápadnými, často neviditelnými, prázdnými, tichými anebo jinak subversivními vstupy, které se snaží aktivovat skryté úrovně vnímaní“.