Hajnal Németh

Hajnal Németh (*1972) tvoří hudební performance, site-specific zvukové a prostorové instalace, videa a fotografie. Její projekty jsou obvykle založené na publikacích s jejími vlastními texty nebo mírně upravenými citacemi, texty písní či úryvky z prózy. Ve svých dílech nakládá s hranicemi uměleckých kategorií velmi svobodomyslně. Nejvíce ji zajímá interdisciplinarita mezi výtvarným uměním a hudbou zejména s ohledem na časové formy umění, které lze zažívat v procesu. V roce 2010 získala nominaci na cenu Nam June Paik Award. Reprezentovala Maďarsko na Benátském bienále v roce 2011. Žije a pracuje v Berlíně.