Jsou umělci*kyně prekarizovaní i v Norsku?

Čtěte novou sérii textů Někde mezi: o výzvách norského uměleckého provozu, která vznikla na základě kurátorského výzkumu Františka Fekete na umělecké scéně v Oslu

Cyklus tvoří rozhovory a autorské eseje tvůrců a tvůrkyní spojených s platformou Verdensrommet, kteří ve své tvorbě a aktivitách existenci hranic tematizují, ohledávají či zpochybňují.

V úvodním rozhovoru s Rodrigem Ghattasem-Pérezem, umělcem, aktivistou a kulturním pracovníkem, debatoval Fekete o založení sítě Verdensrommet a její roli při řešení strukturálních problémů začleňování studentů umění, umělců a kulturních pracovníků ze zemí mimo EU do norského kulturního ekosystému.

Dora García ve svém textu Spravedlivý umělecký systém může existovat jen jako součást systému spravedlivého pro všechny zpochybňuje představu center a periferií a navrhuje mluvit pouze o zónách exkluze, ve kterých se pořád nachází většina lidí.

Esej Sarah Kazmi vychází z průzkumu často neviditelného území mezi centrem a periferií či spíše mezi dvěma místy, jejichž hranice je kontrolována a politicky polopropustná.

Série vychází v rámci projektu tranzit.cz / Bienále Ve věci umění Centrum a periferie: kulturní pouště ve východní Evropě, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura