Spolupráce je vyjednávání o míře blízkosti a odstupu

24. 09. 2021 08:00
Performance Festival Interview tranzit.org

Jaká je role a potenciál umění v dnešní situaci vyznačující se mnohočetnými krizemi? Jakou moc a jaká omezení má jazyk? Nový rozhovor s umělkyněmi Anettou Monou Chisou a Lucií Tkáčovou vedla kurátorka Judit Angel z tranzit.sk k příležitosti chystaného festivalu performance Všichni jsme emotivní, který se uskuteční od 3. do 4. prosince 2021 v Praze. Program přehlídky společně kurátorují organizace sítě tranzit.org.

„Největší sílu umění vidím v jeho transformačním potenciálu, který může fungovat dvěma směry – dovnitř i ven. Směrem dovnitř má umění moc transformovat ty, kdo jej vytvářejí. Kreativní proces připomíná alchymické magnum opus – samotný proces proměňuje, přetváří a kultivuje ty, kdo jej provádějí. Z jednoho se stávají dva, ze dvou tři, a ze třetího vychází první jako čtvrté. V tomto smyslu lze uměleckou tvorbu vnímat jako vnitřní aktivismus – jde o práci se sebou samými a sebepéči, která prohlubuje a rozšiřuje tělomysl umělkyně či umělce, posiluje a zcitlivuje jej.”