Bienále Ve věci umění Praha

Projekt Bienále Ve věci umění / Matter of Art Praha zastřešuje mezinárodní přehlídku současného umění konanou jednou za dva roky, a také dlouhodobé aktivity platformy, která kriticky reflektuje samotný institucionální formát bienále v kontextu střední a východní Evropy. Děje se tak ve vztahu ke globálnímu umění a k aktuálním společenským, politickým a ekonomickým souvislostem. Přečtěte si více v našem Mission Statementu.

První ročník bienále Ve věci umění uspořádal tranzit.cz v roce 2020 v Praze ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. Na výstavě se představilo více než 40 umělkyní a umělců z Česka, Německa, Velké Británie, Francie, USA, Indonésie, Vietnamu, Ukrajiny, Slovenska, Srbska, Slovinska, Litvy a z dalších zemí. Koncepce výstavy byla zaměřena na často přehlížená témata péče a empatie a s ambicí zprostředkování odlišných životních zkušeností jazykem současného umění. Bienále Ve věci umění je zakládajícím členem Aliance východoevropských bienále (EEBA) a řídí se kodexem Feministické (umělecké) instituce.