Homi K. Bhabha – Místa kultury (Postkoloniální myšlení III.)

440 Kč

Autor: Homi K. Bhabha

Editor: Vít Havránek

Překlad: Martin Ritter

Jazyk: český

Vydal: tranzit.cz, 2012
Edice Navigace – svazek 0010

Počet stran: 345

Vazba: měkká

ISBN: 978-80-87259-16-0

Homi K. Bhabha patří mezi nejznámější současné představitele akademické větve post koloniálních studií, působí jako profesor anglické a americké literatury a jako ředitel Humanities Center na Harvardské Univerzitě v USA. Bhabha opírá svojí reflexi o soudobé literární prameny, teorii literatury, aparát lacanovské psychoanylýzy, postkoloniální reference, derridovskou dekonstrukci a další autory evropského filosofického poststrukturalismu. Používá je ke kritickému promýšlení, reformulování a nové konstrukci představ a termínů identity a kultury národa. Jeho klíčový pojem „kulturní hybridity“ popisuje zrod nových forem kultury v kontaktních zónách vytvořených kolonizací a překonává vizi světa založené na neměnných identitách pramenících z kulturních lokací. V procesech produkce „ambivalence“, „imitace“, „mimiker“ v prostředí mezi kolonizujícím a kolonizovaným Bhabha zdůrazňuje vzájemnou propojenost a dialektiku těchto přenosů. V české kultuře má debata nad dilematem vlastní národní původnosti versus internacionalismus a „přebírání“ cizích trendů historický rozměr a Bhabhova radikálně hybridní konstrukce odhaluje celou řadu pohnutek a traumatických motivací, stejně tak jako možných nových čtení české kulturní produkce. Bhabhovi texty jsou někdy kritizovány pro hustotu a těžkou srozumitelnost.