Jak německé a holandské galerie pracují s místními koumunitami?

Rešeršní cesty do Berlína, Amsterdamu a Utrechtu ukázaly, jak se uměleckým institucím daří zapojovat místní komunity

24. 10. 2023 12:00
NPO Národní plán obnovy MKČR

Týdenní cesta na začátku října 2023 zavedla členy a členky kolektivu tranzit.cz do institucí, které hledají nové cesty, jak umělecké instituce více zpřístupnit širší veřejnosti. Galerie a muzea mohou sloužit jako otevřený prostor pro mezikulturní dialog, ale také v nich mohou probíhat skupinové terapie nebo nejrůznější komunitní projekty a aktivity.

V Berlíně navštívil tranzit.cz Galerie Im Turm, HKW (Haus der Kulturen der Welt) a Savvy Contemporary, v Amsterdamu a Utrechtu galerie Framer Framed, Buro Stedelijk, W139, BAK a CASCO, a také grafické studio The Rodina. Diskuse s kurátory*kami, edukátory*kami a dalšími představiteli*kami těchto institucí se zaměřily na výměnu znalostí a zkušeností v oblastech přístupnosti institucí a jejich práci s komunitami.

Mobilita byla financována Evropskou unií – NextGenerationEU.