Jak jsou na tom evropské galerie s přístupností?

Rešeršní cesty do Grazu, Lublaně a Lisabonu

28. 06. 2023 14:25
NPO Národní plán obnovy MKČR

V rámci Národního plánu obnovy absolvovaly*i členové*ky týmů tranzit.cz / bienále Ve věci umění dvě rešeršní cesty jako součást jejich dlouhodobého výzkumu přístupnosti uměleckých institucí po celé Evropě. V dubnu 2023 se vydaly*i do Grazu a Lublaně, kde se sešly*i s představiteli a představitelkami uměleckých institucí a taky edukátory a edukátorkami. V Grazu navštívily*i steirischerherbst, < rotor > a Kunsthaus Graz, v Lublani pak Škuc Gallery a galerii Cukrarna. V červnu se vycestovaly*i do Lisabonu, kde navšívily*i Kunsthalle Lissabon a maat museum. Zajímala je kulturní politika jednotlivých měst, jejich zkušenost se statutem umělce*kyně nebo vztah kurátorů*rek a edukátorů*ek a jejich role v přípravě výstav.

Mobilita byla financována Evropskou unií – NextGenerationEU.