Otázka dekolonizace ve východní Evropě

Streamujte záznam diskuse členů kurátorské skupiny Bienále Ve věci uměni 2022. Událost byla součástí diskusního dne East to East, který společně připravila Aliance východoevropských bienále (EEBA) v rámci letošního OFF-Biennále Budapest.