Open Call: Bienále Ve věci umění 2024 hledá kurátory*ky

Přihlášky je možné zasílat do 22. března 2022

17. 01. 2022 11:00
Bienále 2024 Open call

Upozornění: Dříve oznámené datum uzávěrky výběrového řízení na kurátorské projekty pro bienále Ve věci umění 2024 se posouvá na 22. března 2022. Rádi bychom poskytli více času těm, kteří jsou zasaženi současnou situací související s ruskou invazí na Ukrajinu, a to jak přímo, tak nepřímo v důsledku migrační vlny.

Organizace tranzit.cz vyhlašuje výběrové řízení pro kurátory*ky, jejichž úkolem bude koncepce projektu bienále Ve věci umění / Matter of Art 2024. Do výběrového řízení se mohou přihlásit jednotlivci i kolektivy.

Bienále Ve věci umění 2024 je interdisciplinární projekt který zahrnuje vznik nových „commissioned“ uměleckých děl a projektu – tříměsíční bienálové výstavy která se uskuteční v Praze v létě 2024 spolu s komunitním programem, a také vydání nové publikace – antologie textů k bienále (vydané v české a anglické verzi). Nově jmenovaníné kurátořiky připraví komplexní projekt. Primární náplní jejich práce bude výběr a kurátorské vedení umělců*kyní připravujících nová commissioned díla, dále program tříměsíční výstavy, včetně programu a editorskou koncepci antologie textů k bienále.

Instituce Ve věci umění vznikla jako dlouhodobý experiment a intervence do veřejného prostoru. Ve věci umění je nezisková, kritická a sebekritická organizace zkoumající možnosti sociální a politické funkce umění v současnosti. Události a projekty Ve věci umění nemají pevný formát a působí napříč různými společenskými sférami. Tyto aktivity kulminují událostí mezinárodního bienále Ve věci umění, které se koná od roku 2020 v Praze. Ve věci umění se řídí kodexem feministických institucí, který upřednostňuje vztahovost a udržitelnost před výkonem a produktivitou. Věříme, že je možné v institucionální praxi předjímat svět takový, jaký bychom si přáli, a přispívat tak ke konkrétnějším vizím lepší budoucnosti. To se děje při vědomí rozporuplnosti plynoucí z politických, sociálních a ekonomických skutečností, v nichž fungujeme. Tématizací a vyzdvihováním těchto problémů činíme z naší instituce politický prostor. Chceme být smysluplní v lokálním kontextu, vést diskusi o úloze umění, kultury a kulturních institucí v regionu, existovat v dlouhodobých vztazích s místními komunitami, ale nechceme se jen uzavírat ve zdejších problémech. Rozvíjíme internacionální vazby a budujeme solidární vztahy a spolupráce nad rámec naší vlastní kultury. Věříme, že instituce nejsou nikdy neutrální, že přispívají ke stvrzování či zpochybňování statutu quo. Budujeme kulturní instituci jako prostor pro veřejnou diskusi o vizích, které v sobě nesou naději emancipace, sociální a ekologické spravedlnosti a skutečné demokracie.

V souladu s kodexem feministických institucí se budeme snažit vyjít vstříc všem, kteří mají pečovací povinnosti či další potřeby, a vytvářet pro ně optimální pracovní podmínky. V případě zahraničních rezidentů budou hrazeny i cestovní náklady.

Zájemce žádáme o zaslání následujících dokumentů v českém, slovenském či anglickém jazyce na adresu info@matterof.art do 22. března 2022:
• profesní životopis (zahrnující kontaktní informace);
• návrh koncepčního uchopení bienále včetně specifikace kurátorské a editorské koncepce (max. 3 NS).

Kurátora*ku / kurátory vybere tým složený ze zástupců a zástupkyň tranzit.cz – pořadatelské instituce bienále Ve věci umění. V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@matterof.art

Iniciativa tranzit.cz působí v oblasti současného umění a jejím hlavním partnerem je nadace ERSTE. Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2020 uspořádal tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, za podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Městských částí Prahy 1, Prahy 4 a Prahy 7 a Nadace Rosa Luxemburg. Bienále Ve věci umění 2022 se uskuteční od 21. července do 23. října 2022, opět ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy. Projekt připravuje kurátorská pracovní skupina ve složení Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz.