Antje Schiffers

Dílo vystavené ve Veletržním paláci:

je tu spousta věcí, které ti přijdou vhod
Kolektivní vesnická hra I–II
I / 2021–dosud / multimediální instalace / čtyřkanálové video / Vesnické shromáždění ohledně budoucnosti (2021, 33 min), Melounová republika (2021, 40 min), Píseň dražebníka ryb (2023, 45 min), Staré stromy vrhají stíny (2022, 45 min) / tisky, textil, malby, pneumatika traktoru, různé objekty a materiály / Collaborative Village Play I-III (Kolektivní vesnická hra) je vytvořena v spolupráci Katalin Erdődi / s laskavým svolením umělectva

Bienále Ve věci umění 2024, Národní galerie Praha – Veletržní palác (c) Jonáš Verešpej

V době sklizně létají melouny z ruky do ruky, jak si je předává řetěz sběračů. Kolektivní vesnická hra inspirovaná tímto výjevem putuje mezi venkovskými komunitami, které ji formují a proměňují. Na každém místě získává nové účinkující. Ti společně vystavějí hru od nuly. Využívají to, co v daném místě najdou, každodenní zkušenosti a témata významná pro danou skupinu.

Antje Schiffers (žije v Berlíně, n. Heiligendorf (Německo), 1967) působí jako umělkyně ve venkovských kontextech přes dvacet let. Spolupracuje s různými lidmi, zve je, aby vyprávěli své příběhy, ale také k tomu, aby dělali něco jiného, něco neobvyklého. A právě to je klíčem ke vzniku Collaborative Village Play [Kolektivní vesnická hra], kterou iniciovala společně s Katalin Erdődi, spolukurátorkou bienále Ve věci umění. Od roku 2021 společně působí v různých venkovských regionech Německa, Maďarska a Španělska. Jako jeviště jim posloužil stánek s melouny v tržnici pod širým nebem, prodejna na pobřeží, kde se draží ryby, polní cesta s větrnými turbínami. Jejich spolupracovníky a spolupracovnicemi se stávají rolnice, rybářky a kadeřnice, taneční skupiny i političky. Vesnické hry jsou experimentální a provozují se kolektivně. Zaznívá v nich celý sbor hlasů, často s odlišnými názory. Příval příběhů a akcí, mezi nimi závodní auta, procesí traktorů i pochodová hudba. Pro bienále Ve věci umění vytváří Antje Schiffers instalaci, která je jako imaginární „zákulisí“ tří vesnických her se všemi rekvizitami a s filmy, které dokumentují spolupráci na každém z míst.

z archivu umělkyně

Antje Schiffers je vizuální umělkyně, která se zaměřuje na kulturní produkci na venkově a experimentální spolupráci s umělectvem i neumělectvem všech profesí. Spoluzaložila mezinárodní umělecký kolektiv Myvillages, žije v Berlíně. Umělecká média používá jako fluidní nástroje pro interakci a vyprávění, například kresbu a malbu jako prostředek směnného obchodu, jako rekvizity a pro jevištní instalace. K dlouhodobým projektům patří od roku 2000 Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben (Ráda jsem farmářkou a ráda bych jí zůstala) s partnery v Maďarsku, Velké Británii, Španělsku, Francii, Rumunsku, Makedonii, Švýcarsku, Rakousku, Nizozemsku a v Jihoafrické republice a od roku 2007 Der internationale Dorfladen (Mezinárodní vesnický obchod) s partnery v Rusku, Ghaně, Velké Británii, Švýcarsku, Španělsku, Nizozemsku, Německu, Rumunsku a Číně.  Výstavy: Hamburger Bahnhof a Haus der Kulturen der Welt, Berlín; Ludwig Museum Budapešť; Sprengel Museum Hannover; Kunsthaus Graz; Museum Morsbroich, Leverkusen; Moscow Biennale; Secession, Vídeň; GfZK Lipsko; ZKM, Karlsruhe; CAAC, Sevilla; MUSAC, León; Whitechapel Gallery, Londýn; Skirball Museum, Los Angeles. 

Myvillages je mezinárodní iniciativa umělectva se sídlem v Rotterdamu, kterou založily Wapke Feenstra, Kathrin Böhm a Antje Schiffers. Od roku 2003 je průkopníkem nového, umělectvem řízeného způsobu tvorby současného umění s venkovskými komunitami po celém světě. Ve společných projektech „zdola nahoru“ Myvillages zpochybňuje zakořeněné představy a mocenské struktury v kulturních vztazích mezi městem a venkovem.