Miloslav Vorlíček

Miloslav Vorlíček je kurátorem současného umění, který se ve své praxi zaměřuje na etymologii, událost a proces Od letošního roku je Kurátorem Lidické sbírky výtvarného umění v Památníku Lidice. V minulosti působil jako Kurátor – vzdělávání a výzkumu ve SVĚTOVA 1, předtím byl spoluředitelem galerie lítost, Praha (2016-2022). Miloslav je absolventem magisterského studia v oboru kurátorství současného umění na Royal College of Art (2014) a držitelem BA(Hons) v oboru výtvarného umění z Goldsmiths – University of London (2011).