Postkoloniální myšlení IV.

290 Kč

Autoři a autorky: Arjun Appadurai, Ramón Grosfoguel, Stuart Hall, Dipesch Chakrabarty, Partha Chatterjee, Gayatri Chakravorty Spivak

Editoři: Vít Havránek, Ondřej Lánský

Překlad: Antonín Handl, Zuzana Kubišová, Markéta Musilová, Pavel Novák

Jazyk: český

Vydal: tranzit.cz, 2013
Edice Navigace – svazek 0012 

Počet stran: 252

Vazba: měkká

ISBN: 978-80-87259-24-5

Záměrem a hlavním smyslem antologie je zmapovat vývoj oboru postkoloniálních studií, objasnit jeho terminologii, klíčové pojmy, koncepty a teorie. Vzhledem k aktuálnosti a významu postkoloniálního diskurzu a jeho absenci v českém prostředí si tato publikace klade za cíl seznámit čtenáře s jeho základními myšlenkami a vývojem, tak, aby zároveň přispěla k širší kulturní debatě.

Publikace chronologicky navazuje na předchozí tři díly a objasňuje klíčové pojmy tématu, jakými jsou například: Ambivalence, Anti- kolonialismus, Diaspora, Diskurz, Druhý, Fanonismus, Feminismus a postkolonialismus, Globalizace, Hegemonie, Hybridita, Imperialismus, kulturní diverzita a další.