Bienále Ve věci umění 2024 odhaluje první detaily

Katalin Erdődi a Aleksei Borisionok (c) Carolina Frank

Zapište si do kalendáře! Letošní bienále Ve věci umění se koná od 14. června do 29. září v Národní galerii Praha, a to ve Velké dvoraně Veletržního paláce, a na dalších místech. Vernisáž výstavy proběhne v rámci zahajovacího večera 13. června. Vstup na bienále stejně jako na doprovodný program bude zdarma. Aleksei Borisionok a Katalin Erdődi spojí své kurátorské zájmy o venkov jako prostor společenské změny a o historii a budoucnost dělnických hnutí a budou vyprávět neviditelné či zapomenuté příběhy o odolnosti, odboji a solidaritě nejen ve střední a východní Evropě.

Pro aktuální informace o bienále se přihlašte k našemu newsletteru.