Tým bienále

Ředitelka Tereza Stejskalová
Kurátorstvo Aleksei Borisionok a Katalin Erdődi
Architektura Dominik Lang a Adéla Vavříková
Vizuální identita The Rodina
Vedoucí produkce František Fekete
Finanční a grantová manažerka Helena Mustakallio
Manažerka publikací Karin Akai
Komunikace a PR Max Dvořák a Nela Pietrová
Produkce Nika Schnitzerová, Jakob Schubert, Tamara Kubečková
Produkce veřejného programu Ester Grohová
Kurátorka Národní galerie Praha Monika Čejková
Technická produkce Tomáš Košťák
Péče o participující Mia Jadrná
Grafický design  Jana Hrádková
Překlady Františka Blažková, Ashley Davis, Tomáš Erbs, Petra Hudcová, Deana Kolenčíková, Stephan von Pohl, Dániel Sipos
Korektury Věra Becková, Ashley Davis, Kamila Sýkorová, Olga Štajnrtová, Brian D. Vondrak 
Výroba a instalace Extended