John Cage – Silence

1200 Kč

Vydal: tranzit.cz, Praha, 2010
České vydání
Edice navigace 0006
Autor: John Cage
Překlad: Jaroslav Štastný, Radoslav Tejkal a Matěj Kratochvíl
Počet stran: 275
Rozměry: 178 x 210 mm, měkká vazba
Tichá obálka a grafická úprava: Petr Babák
Sazba podle původního vydání: Tereza Šerá
ISBN 978-80-87259-07-8

Americký skladatel John Cage (1912-1992 patřil k osobnostem, které významně poznamenaly vývoj hudby dvacátého století. Svým vlivem zasáhl i ostatní druhy umění (tanec, divadlo, poezie, výtvarné umění, film), kde jeho podněty došly poměrně širokého uplatnění. Pro jeho tvorbu je charakteristický radikální rozchod s evropskou hudební tradicí i s do té doby běžným chápáním umění. Po počátečních experimentech s hledáním nových zvuků, dospívá kolem roku 1950 k osobité koncepci hudby usilující o překlenutí propasti mezi Uměním a životem. Zdůrazňuje roli pozornosti v percepci umění a upozorňuje na fakt, že i ticho je stále plné zvuků (kterých si běžně nevšímáme). V souladu s učením středověkého mystika Mistra Eckharta, se snaží v kompozici dosáhnout co největší otevřenosti „ke všemu, co se stane“. Používal k tomu poměrně důmyslné prostředky, mezi které patřil i náhodně výběr z předem připravených možností. Svými názory, shrnutými v knize Silence (1961) ovlivnil duchovní klima doby a pomohl mnoha jiným umělcům nalézt nové cesty (odlišné od své vlastní).

První, unikátní český překlad knihy Johna Cage: Silence. Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.