Události

Workshop dekompozice dětského oblečení | Mothers Artlovers

Kdy:04.08.2020 16:00
Kde:

Pražská tržnice | Hala 19

Setkání matek, které společně rozloží obnošené dětské oblečení na malé kousky. Jde o performativní akci, během které se v samotném aktu „drhání" odkrývají jednotlivé vrstvy péče a prožívání intenzivní doby prvních let mateřství se všemi emočními nánosy a otázkami ohledně osobní transformace. Společně zjistíme, jestli a jak se dá opakovaným dotykem materiálu retrospektivně sdílet individuální zkušenost ve skupině a rekonstruovat její potenciál. Vzniklý materiál použijeme k další „recyklaci” jeho přeměnou na bavlněný papír a následným využitím k další práci. Vstup zdarma.

Mothers Artlovers je skupina žen, která se začala scházet v prosinci 2016 v Brně a v Praze. Jedná se o podpůrnou skupinu pro matky umělkyně. Sdružuje převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučuje ani otce umělce, ženy a muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět či případné budoucí rodiče. Tato skupina vytváří vlastní uměleckou komunitu a krom podpůrné funkce mapuje umění věnující se rodičovství a rodině. Zajímá se o politicko-institucionální rovinu této problematiky, a proto se chce napojit na obdobné skupiny v zahraničí a vytvořit funkční mezinárodní platformu

Ateliér Mothers Artlovers je kolektivně pojatá sociální plastika. Místo pro setkávání a diskuzi, interaktivní instalace, herna a ateliér pro děti a jejich rodiče v jednom. V průběhu bienále se ateliér bude proměňovat prostřednictvím instalace Urban Jungle, vznikající působením společně stráveného času, workshopů a dalších aktivit pro rodiče a děti. Proběhnou zde také debaty na společenská témata, festival performance pro děti, rapový workshop a pravidelný program pro děti s hlídáním a další. 

Mothers Artlovers sdílejí přesvědčení, že je třeba změnit nastavení uměleckého světa a jeho institucí. Pokud mají skutečně plnit svou funkci a pomáhat vytvářet kulturu, která dokáže vzdorovat utilitární ekonomizaci společnosti, je třeba radikálně přehodnotit priority. Mothers se podílejí na nové koncepci kultury, která bude – s vědomím vlastní zranitelnosti – založena na principech vzájemnosti, solidarity a péče.