Události

Spielraum Kollektiv: Eko zpovědnice | Mothers Artlovers

Kdy:03.08.2020 16:00
Kde:

Pražská tržnic | Hala 19

Délka:

15–20 min

Performance pro jednoho diváka. Rezervace: ekozpovednice@gmail.com, délka trvání 15–20 min. Zpovědnici je možné navštívit 3. srpna od 16h.

Hřeším. Hřešíš. Hřešíme. Přijď si ulevit od svých eko-hříchů a špatných skutků. Malá oáza intimity. Jeden performer, jeden divák. Společný rituál a hledání osobního východiska z ekologických, klimatických hříchů a vlastních rozporů. Divák, ale i performer může druhému zaplatit, ale ne nutně penězi, snad kouskem svého osudu, přiznáním svých rozporů, odpustkem pro konkrétní účel, návrhem na východisko.

Mothers Artlovers je skupina žen, která se začala scházet v prosinci 2016 v Brně a v Praze. Jedná se o podpůrnou skupinu pro matky umělkyně. Sdružuje převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučuje ani otce umělce, ženy a muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět či případné budoucí rodiče. Tato skupina vytváří vlastní uměleckou komunitu a krom podpůrné funkce mapuje umění věnující se rodičovství a rodině. Zajímá se o politicko-institucionální rovinu této problematiky, a proto se chce napojit na obdobné skupiny v zahraničí a vytvořit funkční mezinárodní platformu

Ateliér Mothers Artlovers je kolektivně pojatá sociální plastika. Místo pro setkávání a diskuzi, interaktivní instalace, herna a ateliér pro děti a jejich rodiče v jednom. V průběhu bienále se ateliér bude proměňovat prostřednictvím instalace Urban Jungle, vznikající působením společně stráveného času, workshopů a dalších aktivit pro rodiče a děti. Proběhnou zde také debaty na společenská témata, festival performance pro děti, rapový workshop a pravidelný program pro děti s hlídáním a další.

Mothers Artlovers sdílejí přesvědčení, že je třeba změnit nastavení uměleckého světa a jeho institucí. Pokud mají skutečně plnit svou funkci a pomáhat vytvářet kulturu, která dokáže vzdorovat utilitární ekonomizaci společnosti, je třeba radikálně přehodnotit priority. Mothers se podílejí na nové koncepci kultury, která bude – s vědomím vlastní zranitelnosti – založena na principech vzájemnosti, solidarity a péče.