Události

Příběhy ohně | večer vyprávění | Slovo 21

Kdy:12.09.2020 19:30
Kde:

Pražská tržnice | Hala 19

Délka:

150 minut

Pořádá bienále Ve věci umění ve spolupráci s organizací Slovo 21.

Romové vypráví různé příběhy a pomyslně tak pokračují v této ústní tradici předávání historie a kultury. V romské kultuře bylo vypravování součástí života od nepaměti. Dříve se Romové scházeli v jednom domě, kde se vyprávěla takzvaná „paramisára“ neboli v překladu příběhy. Vyprávění je uměleckou i divadelní formou zároveň. Mezi dnešní mladou generací už ale nerezonuje tolik jako dříve, a proto je storytelling součástí literárního projektu Gavoro (vesnička). Tento projekt koordinuje Slovo 21, z. s. od roku 2017 s cílem zviditelnit romskou literaturu, tak aby si našla své příznivce jak mezi Romy, tak i u majority. Skupinu romských vyprávěčů navíc tvoří členové klubu romských spisovatelů Paramisara (vypravěči), který vznikl z iniciativy spisovatelů v rámci projektu Gavoro.

Lektorka:
MgA. Tajana Gašparović absolvovala divadelní a rozhlasovou dramaturgii na Akademii dramatického umění v Záhřebu. Od roku 2011 se věnuje storytellingu pro děti a dospělé – vypráví a vede workshopy. Její první důležitý krok ve světě storytellingu byl workshop storytellingu na School of Storytelling Emerson College v Anglii. Vlastní praxi nejvíce rozvíjela v Chorvatsku v rámci dramatických a loutkových studií v divadle ZeKaeM. Když se přestěhovala do Prahy, stala se součástí skupiny vypravěčů Storytelling.cz, a aktivně působí na storytellingových festivalech v Praze a v Českých Budějovicích.

Slovo 21, z. s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Zaměřujeme se na podporu a integraci Romů a cizinců žijících v ČR. Prostřednictvím kulturních, vzdělávacích, emancipačních a mediálních projektů se snažíme o zlepšení vzájemného soužití mezi menšinami a majoritní společností, boj proti rasismu a xenofobii a zlepšení mediálního obrazu menšin. Největším projektem spolku je Světový romský festival Khamoro, který získal evropské mezinárodní ocenění EFFE Label pro roky 2019–2020 jako jeden z mezinárodně uznávaných evropských kulturních festivalů.