Události

Proč křičíš? Poď blíž! | workshop | Meetina

Kdy:22.10.2020 18:00
Kde:

GHMP | Městská knihovna

Délka:

150 minut

Workshop pořádá bienále Ve věci umění ve spolupráci s organizací Meetina a proběhne v GHMP v Městská knihovna (2. patro).

Termíny:
29. 9. 2020, 18.00–20.30
22. 10. 2020, 18.00–20.30

Ve skupině (max. 20 účastníků), která zajistí intimitu společného sdílení, se  účastníci zamyslí nad vlastní touhou být viděn, slyšen a vnímán vnějším okolím. Společně se zde zaměříme na způsoby, jak toho každý z nás dosahuje.

Lektorky:
Šárka Gabrielová a Jana Geisslerová jsou psycholožky a psychoterapeutky a také jedny ze zakládajících členek Meetiny. V současné době pracují jako školní psycholožky a mají několikaletou zkušenost s pořádáním workshopů a jiných vzdělávacích akcí, kde se snaží veřejnosti přiblížit psychoterapii jako něco normálního.

Meetina je neziskový projekt mladých terapeutů, kteří po ukončení studia nechtěli na tuto profesi zůstat sami. I když jsou terapeuti ve stálém kontaktu s lidmi, psychoterapie může být trochu osamělé povolání.
Sdružujeme komunitu psychoterapeutů a zájemců o psychoterapii obecně. Všichni se pravidelně setkáváme, sdílíme a předáváme si zkušenosti. Chceme přispět k dostupnější psychoterapii pro širokou veřejnost. Chceme o ní nahlas mluvit a ukázat, že může být pro každého z nás. Věříme totiž, že péče o duši je stejně důležitá jako péče o naše tělesné zdraví. Boříme mýty, strach a předsudky z psychoterapie. Pořádáme také workshopy a osvětové akce pro veřejnost. Zájemce zde vtahujeme zábavnou a zážitkovou formou do světa psychoterapie a hlubšího sebepoznání. Jinak tomu nebude ani na workshopu Proč křičíš? Pojď blíž!, který jsme pro Bienále připravili.