Události

Realismus včera a zítra | diskuse

Kdy:05.11.2020 18:00
Kde:

GHMP | Městská knihovna

Délka:

150 minut

Během večera budeme s několika autory a autorkami mluvit a zamýšlet se nad hypotézou o souvislostech užití a aktuálních funkcích realismu v umění. Bude položena otázka, v jakých souvislostech diskutující vnímají konkrétní umělecké postupy zastoupené na výstavě Pojď blíž jako realistické, a to v rozšířeném poli médií. Zda je přezkoumání realismu, s nimiž přicházejí dějiny umění, z jejich pohledu přínosné. Zaměříme se i na otázku, zda je modernistický výklad realismu jako protikladu k „umění pro umění“ stále funkční i pro současné podmínky kulturní produkce, anebo, jak navrhuje M. Fischer, byl ve své historické podobě již asimilován a bude nutné ho reformulovat ve vztahu k podmínkám „kapitalistického realismu“.